Stavebný materiál

Tvárnice PORFIX

Tvárnice PORFIX

Spoločnosť PORFIX – pórobetón vyrába tvárnice v troch pevnostno – objemových triedach – P2 – 420 (PORFIX Plus), P2 – 480 a P4 – 580. Tvárnice sa vyrábajú v prevedení hladká (NSM) a pero-drážka-kapsa (PDK). Tvárnice s pero-drážkou a kapsou netreba na zvislých plochách lepiť – pero a drážka do seba jednoducho zapadnú. Prináša to nielen úsporu lepidla, ale najmä výraznú úsporu času a peňazí. Praktická úchopová kapsa, ktorá sa nachádza na bočných stranách tvárnice, uľahčuje prácu s materiálom.
viac »
Priečkovky PORFIX

Priečkovky PORFIX

Stavebný systém PORFIX dopĺňajú priečkovky s dobrými zvukovo-izolačnými vlastnosťami. Priečkovky z pórobetónu, rovnako ako tvárnice, pohlcujú a uvoľňujú vlhkosť vzduchu. Pórobetónové priečkovky tak vyrovnávajú zmeny vlhkosti v miestnosti a umožňujú vodným parám prestup stenami.
viac »
MAXI Priečkovky PORFIX (P2 -480)

MAXI Priečkovky PORFIX (P2 -480)

PORFIX prináša v roku 2013 ďalšiu novinku v komplexnom stavebnom systéme - veľkorozmerové MAXI Priečkovky s výškou 500 mm. Na vymurovanie metra štvorcového nenosnej steny potrebujete iba 4 ks priečkoviek MAXI. Murovanie tak ide podstatne rýchlejšie ako so štandarnými priečkovkami výšky 250 mm a nezanedbateľná je aj úspora lepidla.
viac »
U-profily PORFIX (P3-520)

U-profily PORFIX (P3-520)

Tento stavebný prvok je založený na princípe strateného debnenia a je vhodný pre zhotovenie nosných prekladov či stužujúceho venca stavby. Zabezpečuje vytvorenie uceleného tepelno-izolačného systému a redukuje tepelné mosty v kritických miestach na minimum.
viac »
Nosné preklady

Nosné preklady

PORFIX v roku 2014 uvádza na trh nosné preklady s optimalizovanými hodnotami zaťaženia. Proces optimalizácie hodnôt zaťaženia nosných prekladov je výsledkom spätnej väzby od projektantov na základe ich skúseností pri projektovaní s využitím stavebného systému PORFIX.  
viac »
Samonosné preklady

Samonosné preklady

Samonosné preklady PORFIX sa využívajú na preklenutie otvorov v nenosných priečkach. Sú zhotovené z pórobetónu, tenkovrstvového lepidla PORFIX, oceľovej výstuže a betónovej zálievky (minimálne C15/20).
viac »
Stropný systém

Stropný systém

Stropný systém PORFIX  je navrhnutý pre premenné zaťaženie typ „A“ – Obytné priestory do 2,0 kN / m2 (v zmysle EN 15 037-1 - Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek a STN EN 1991-1-1 / NA Zaťaženie konštrukcií – Národná príloha).
Na základe individuálneho dopytu je možné vyrobiť aj stropné nosníky pre stropnú konštrukciu typu „B“ - Administratívne priestory do 3,0 kN / m2 a pre stropnú konštrukciu typu „C“ -  Skladovacie priestory do 5,0 kN / m2.
Typ "A" je štandardne na sklade, termín dodávky pre typ "B" a typ "C" je približne 2 mesiace. 
viac »
Lepidlo

Lepidlo

Na prácu s materiálom PORFIX odporúčame použiť lepidlo rovnakej značky, prípadne iné lepidlo vhodné na pórobetón. Pri stavaní dodržujte pracovný postup doporučený výrobcom lepidla.
viac »