Čo je Porfix?

Komplexný stavebný systém z pieskového pórobetónu na stavbu domu alebo jeho rekonštrukciu.

V našej ponuke nájdete ucelený sortiment tvárnic, priečkoviek a doplnkového sortimentu, ktorý je vyrobený na báze kremičitého piesku. Pri stavbe s materiálom PORFIX sa nemusíte v ničom obmedzovať. Pórobetón je univerzálny stavebný materiál, ktorý si vás získa predovšetkým jednoduchou opracovateľnosťou s minimálnym množstvom odpadu, ľahkou manipuláciou pri murovaní. Vďaka týmto vlastnostiam umožní realizovať každý váš nápad do posledného detailu.

Cihla

Pozrite sa na skúsenosti zákazníkov

Mouse

Koľko PORFIX stojí?

Urobte si predstavu o cene materiálu podľa veľkosti stavby

Garáž (1NP)

Garáž

tvárnice, priečkovky, nosné preklady, nenosné preklady, u-profily

1 000 - 2 000,- EUR

stropný systém

0 - 1 000,- EUR

Bungalov (1NP)

Bungalov

tvárnice, priečkovky, nosné preklady, nenosné preklady, u-profily

3 000 - 6 000,- EUR

stropný systém

0 - 3 000,- EUR

Dom na poschodie (2NP)

patrový dům

tvárnice, priečkovky, nosné preklady, nenosné preklady, u-profily

3 800 - 8 000,- EUR

stropný systém

0 - 3 000,- EUR

Čo k PORFIXU získate ?

Zákazník od nás získa okrem kvalitného materiálu
veľa ďalších  služieb a bonusov

 

Založenie stavby

Potrebujete pomoc pri počiatočných prácach, spokojne sa obráťte na našich odborníkov, ktorí vám stavbu bezplatne založia

Obvyklá cena 200,- EUR
Cena pre zákazníka 0,- EUR
 

Poradenstvo

Máte technický problém, potrebujete poradiť pri stavbe s naším materiálom? Nebojte sa opýtať, naši odborníci sú vždy pripravení vám ochotne poradiť

Obvyklá cena 90,- EUR
Cena pre zákazníka 0,- EUR
 

Ručné náradie

Už nemusíte dodatočne riešiť nákup vhodného náradia na prácu s pórobetónom. Dostanete od nás poukaz na náradie k materiálu zdarma. Sada obsahuje vedro na lepidlo, murársku lyžicu s ozubením na nanášanie lepidla, škrabák na nerovnosti, murársky špagát pre presné murovanie

Obvyklá cena 55,- EUR
Cena pre zákazníka 0,- EUR

Ako ušetriť pri stavbe?

Máme pre vás niekoľko rád a tipov ako ušetriť

Nákup materiálu

Pri nákupe materiálu

Nechajte si od nás spočítať spotrebu materiálu a porovnajte cenu PORFIXU s inými stavebnými materiálmi. Nezabudnite započítať aj zľavy na ďalšie materiály, ktoré k PORFIXu získate.

Práce s materiálem

Pri práci s materiálom

Tvárnice PORFIX majú vo všetkých smeroch rovnaké vlastnosti a vďaka tomu ich možno ľubovoľne rezať a otáčať. Okrem toho pórovitý materiál umožňuje rýchle a presné opracovanie na požadovanú mieru s minimálnym odpadom.

Zdění

Pri murovaní

Murovanie s PORFIXom postupuje rýchlo, nie je potreba špecifických tvaroviek na rohy a k otvorom. Jednotlivé tvárnice sa na lepidlo lepia pomocou špeciálnej murárskej lyžice, ktorá je aj súčasťou náradia zdarma.

Zateplení

Pri vykurovaní

Vďaka vynikajúcim tepelno-izolačným vlastnostiam  materiálu PORFIX šetríte následne aj náklady na vykurovanie. Naviac s materiálom PORFIX PREMIUM P2-400 nie je potrebné zatepľovať.

MURUJEŠ? S PORFIXOM NEOĽUTUJEŠ!

Chcete vedieť koľko ušetríte s PORFIXOM?

V akej fáze príprav práve ste?

Mám hotový projekt
a som stavebník

Máme hotový projekt
a sme stavebniny

 Ešte nemáte predstavu o svojom dome?

Pozrite si naše projekty typových rodinných domov a využite jedinečnú možnosť získať projekt zadarmo.

Stačí si len vybrať jednu z našich štúdií, vyplniť formulár a stiahnuť. Štúdiu si možno následne voľne upravovať.

Ešte nemáte projekt?

Ale napriek tomu by ste radi využili naše služby a hlavne, ako zákazník PORFIXu, získali exkluzívne bonusy u našich partnerov?

Potom nám na seba zanechajte kontakt a náš obchodný zástupca vás už bude kontaktovať.

Získate tak nielen poradenstvo a mnoho služieb zdarma, ale aj silného partnera, ktorý na vás myslí po celú dobu stavby, od výpočtu až po ........ kľučku.

Vyplňte prosím všetky povinné údaje!

m2
Späť
Toto pole je povinné.

Máte hotový projekt?

Tak nám pre výpočet spotreby stačí dodať projektovú dokumentáciu, predovšetkým pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy miestnosťami a všetky pohľady.

Výkresy dodajte prosím v origináli, resp. prefotené kópie v mierke 1:50 alebo 1:100. My vám do 10 pracovných dní pošleme pripravený výpočet v prehľadnej tabuľke späť. V prípade, že už máte spracovaný výpis materiálu od iného výrobcu, priložte ho k dokumentácií. Môžete tak skrátiť čas spracovania Vašej ponuky.

Návod pre dodanie podkladov

Vyplňte prosím všetky povinné údaje!

Toto pole je povinné.
Dokumentace
Späť

Máte hotový projekt?

V tomto prípade nám pre výpočet spotreby stačí dodať projektovú dokumentáciu, predovšetkým pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy miestnosťami a všetky pohľady.

Výkresy dodajte prosím v origináli, resp. prefotené kópie v mierke 1:50 alebo 1:100. My Vám a Vášmu zákazníkovi do 10 pracovných dní pošleme pripravený výpočet v prehľadnej tabuľke späť. V prípade, že už máte spracovaný výpis materiálu od iného výrobcu, priložte ho k dokumentácií. Môžete tak skrátiť čas spracovania Vašej ponuky.

Návod pre dodanie podkladov

Vyplňte prosím všetky povinné údaje!

Toto pole je povinné.
Dokumentace
Späť
Odesláním poptávky prohlašujeme, že jsme předpokládaného koncového zákazníka, resp. stavebníka, seznámili s informacemi o zpracování jeho osobních údajů ze strany PORFIXu, jak vyplývá z informace dostupné ke stažení zde

Informace o zpracování osobních údajů (pro případy, kdy jsou Správcem získány od subjektu údajů)

Správce:

PORFIX CZ a.s.
IČ: 601 08 924
se sídlem Kladská 464, Poříčí, 541 03 Trutnov
e-mail marketing@porfix.cz

(dále jen „Správce“)

kontaktní údaje na Pověřence (DPO) pro komunikaci ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv subjektů údajů (např. práva na opravu):

Označení DPO (Pověřence):  Goodking DPO s.r.o. (odpovědná osoba Petr Sobotka)

e-mail: porfix@kontaktDPO.cz

tel.: +420 221 228 370

 1. Při zpracování osobních údajů používáme pouze řádně zvolené postupy a též adekvátní způsoby zabezpečení osobních údajů, jelikož ochrana osobních údajů je jednou z našich klíčových priorit. Zároveň přijímáme a průběžně monitorujeme naše technická a organizační opatření tak, abychom osobní údaje zpracovávali důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu aplikovatelnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) ze dne 27.04.2016, v relevantním znění. Citované nařízení je dostupné např. na webovém portálu EUR-Lex (umožňuje přístup k právu Evropské unie) na URL < https://eur-lex.europa.eu §>.

 1. Tímto Vás informujeme, že za účely:

  1. reakce na Vaši poptávku včetně vytvoření nabídky a s tímto související komunikace

  2. informování o vlastnostech, specifikách, správném způsobu užití a/nebo montáže výrobků, které jsou předmětem poptávky či s ní souvisejí (např. zaslání odkazu na video návod), a to včetně odborných doporučení,

  3. případných Vašich právních jednání navazujících na Vaši poptávku či s ní souvisejících,

bude Správce zpracovávat následující Vaše osobní údaje v rozsahu, v němž mu budou Vámi coby subjektem údajů poskytnuty:

 1. e-mailová adresa,

 2. telefonní číslo,

Dovolujeme si Vás informovat, že shora uvedené účely i. a ii. zpracování představují oprávněné zájmy Správce, aby mohl poptávku vyřídit a činit s tímto související nezbytné kroky.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že shora uvedené účely i. a ii. zpracování souvisí se zpracováním osobních údajů, které může být nezbytné k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a eventuálně též bude nezbytné pro plnění na základě smlouvy, jejíž smluvní stranou byste byl(a).

Nedojde-li na základě poptávky či v souvislosti s ní k objednávce, jsou osobní údaje zpracovávány za shora uvedenými účely nejvýše po dobu tří (3) let od okamžiku, kdy byly od Vás získány; po dobu delší však tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem patrné, že poptávka je pro Vás stále relevantní na základě Vašich sdělení.

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. PORFIX - pórobetón, a.s., IČO: 31 562 175, se sídlem ul. 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika

 2. PORFIX Ostrava a.s., IČ: 47676388, se sídlem Třebovická 5543/36, 72200 Ostrava, Česká republika

 3. Trockenmann s.r.o., IČ: 057 13 200, se sídlem č. p. 47, 542 23 Mladé Buky, Česká republika

 4. wpj s.r.o., IČ: 288 60 608, se sídlem Slunečný vrch 1555, 543 01 Vrchlabí, Česká republika

 5. Další subjekty náležející do skupiny PORFIX.

 6. Případně poskytovatelé software, služeb a aplikací, které jsou v rámci zpracování osobních údajů Správcem a zpracovateli užívány.

 1. Dovoluje si Vás informovat, že jako subjekt údajů máte především následující práva:

  1. právo na přístup k osobním údajům, zejména tedy získat od Správce informace, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, pak:

   1. za jakými účely,

   2. kategorie dotčených osobních údajů,

   3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

   4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,

   5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,

   6. právo podat stížnost u dozorového úřadu,

   7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

   8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

  2. právo na opravu, resp. doplnění,

  3. právo na výmaz,

  4. právo na omezení zpracování,

  5. právo na přenositelnost údajů,

  6. právo vznést námitku,

  7. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování,

  8. právo podat stížnost u dozorového úřadu – viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL <https://www.§ uoou.cz§>.

 2. Pokud máte pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, máte mimo jiné právo obrátit se na Správce (kontaktní údaje viz výše) nebo na dozorový úřad – viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL <https://www.§ uoou.cz§>.