Čo je Porfix?

Komplexný stavebný systém z pieskového pórobetónu na stavbu domu alebo jeho rekonštrukciu.

V našej ponuke nájdete ucelený sortiment tvárnic, priečkoviek a doplnkového sortimentu, ktorý je vyrobený na báze kremičitého piesku. Pri stavbe s materiálom PORFIX sa nemusíte v ničom obmedzovať. Pórobetón je univerzálny stavebný materiál, ktorý si vás získa predovšetkým jednoduchou opracovateľnosťou s minimálnym množstvom odpadu, ľahkou manipuláciou pri murovaní. Vďaka týmto vlastnostiam umožní realizovať každý váš nápad do posledného detailu.

Cihla

Pozrite sa na skúsenosti zákazníkov

Mouse

Koľko PORFIX stojí?

Urobte si predstavu o cene materiálu podľa veľkosti stavby

Garáž (1NP)

Garáž

tvárnice, priečkovky, nosné preklady, nenosné preklady, u-profily

1 000 - 2 000,- EUR

stropný systém

0 - 1 000,- EUR

Bungalov (1NP)

Bungalov

tvárnice, priečkovky, nosné preklady, nenosné preklady, u-profily

3 000 - 6 000,- EUR

stropný systém

0 - 3 000,- EUR

Dom na poschodie (2NP)

patrový dům

tvárnice, priečkovky, nosné preklady, nenosné preklady, u-profily

3 800 - 8 000,- EUR

stropný systém

0 - 3 000,- EUR

Čo k PORFIXU získate ?

Zákazník od nás získa okrem kvalitného materiálu
veľa ďalších  služieb a bonusov

 

Založenie stavby

Potrebujete pomoc pri počiatočných prácach, spokojne sa obráťte na našich odborníkov, ktorí vám stavbu bezplatne založia

Obvyklá cena 200,- EUR
Cena pre zákazníka 0,- EUR
 

Poradenstvo

Máte technický problém, potrebujete poradiť pri stavbe s naším materiálom? Nebojte sa opýtať, naši odborníci sú vždy pripravení vám ochotne poradiť

Obvyklá cena 90,- EUR
Cena pre zákazníka 0,- EUR
 

Ručné náradie

Už nemusíte dodatočne riešiť nákup vhodného náradia na prácu s pórobetónom. Dostanete od nás poukaz na náradie k materiálu zdarma. Sada obsahuje vedro na lepidlo, murársku lyžicu s ozubením na nanášanie lepidla, škrabák na nerovnosti, murársky špagát pre presné murovanie

Obvyklá cena 55,- EUR
Cena pre zákazníka 0,- EUR

Ako ušetriť pri stavbe?

Máme pre vás niekoľko rád a tipov ako ušetriť

Nákup materiálu

Pri nákupe materiálu

Nechajte si od nás spočítať spotrebu materiálu a porovnajte cenu PORFIXU s inými stavebnými materiálmi. Nezabudnite započítať aj zľavy na ďalšie materiály, ktoré k PORFIXu získate.

Práce s materiálem

Pri práci s materiálom

Tvárnice PORFIX majú vo všetkých smeroch rovnaké vlastnosti a vďaka tomu ich možno ľubovoľne rezať a otáčať. Okrem toho pórovitý materiál umožňuje rýchle a presné opracovanie na požadovanú mieru s minimálnym odpadom.

Zdění

Pri murovaní

Murovanie s PORFIXom postupuje rýchlo, nie je potreba špecifických tvaroviek na rohy a k otvorom. Jednotlivé tvárnice sa na lepidlo lepia pomocou špeciálnej murárskej lyžice, ktorá je aj súčasťou náradia zdarma.

Zateplení

Pri vykurovaní

Vďaka vynikajúcim tepelno-izolačným vlastnostiam  materiálu PORFIX šetríte následne aj náklady na vykurovanie. Naviac s materiálom PORFIX PREMIUM P2-400 nie je potrebné zatepľovať.

MURUJEŠ? S PORFIXOM NEOĽUTUJEŠ!

Chcete vedieť koľko ušetríte s PORFIXOM?

V akej fáze príprav práve ste?

Mám hotový projekt
a som stavebník

Máme hotový projekt
a sme stavebniny

 Ešte nemáte predstavu o svojom dome?

Pozrite si naše projekty typových rodinných domov a využite jedinečnú možnosť získať projekt zadarmo.

Stačí si len vybrať jednu z našich štúdií, vyplniť formulár a stiahnuť. Štúdiu si možno následne voľne upravovať.

Ešte nemáte projekt?

Ale napriek tomu by ste radi využili naše služby a hlavne, ako zákazník PORFIXu, získali exkluzívne bonusy u našich partnerov?

Potom nám na seba zanechajte kontakt a náš obchodný zástupca vás už bude kontaktovať.

Získate tak nielen poradenstvo a mnoho služieb zdarma, ale aj silného partnera, ktorý na vás myslí po celú dobu stavby, od výpočtu až po ........ kľučku.

Vyplňte prosím všetky povinné údaje!

m2
Späť
Toto pole je povinné.

Máte hotový projekt?

Tak nám pre výpočet spotreby stačí dodať projektovú dokumentáciu, predovšetkým pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy miestnosťami a všetky pohľady.

Výkresy dodajte prosím v origináli, resp. prefotené kópie v mierke 1:50 alebo 1:100. My vám do 10 pracovných dní pošleme pripravený výpočet v prehľadnej tabuľke späť. V prípade, že už máte spracovaný výpis materiálu od iného výrobcu, priložte ho k dokumentácií. Môžete tak skrátiť čas spracovania Vašej ponuky.

Pri opakovanom nápočte jednej stavby si vyhradzujeme právo službu spoplatniť čiastkou 20 EUR na 2. a každý d´alší nápočet. Zákazník bude s touto informáciou vždy vopred oboznámený.

Podrobnejšie informácie získate na infolinke 800 10 13 13 alebo píšte: porobeton@porfix.sk

Návod pre dodanie podkladov

Vyplňte prosím všetky povinné údaje!

Toto pole je povinné.
Späť

Máte hotový projekt?

V tomto prípade nám pre výpočet spotreby stačí dodať projektovú dokumentáciu, predovšetkým pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy miestnosťami a všetky pohľady.

Výkresy dodajte prosím v origináli, resp. prefotené kópie v mierke 1:50 alebo 1:100. My Vám a Vášmu zákazníkovi do 10 pracovných dní pošleme pripravený výpočet v prehľadnej tabuľke späť. V prípade, že už máte spracovaný výpis materiálu od iného výrobcu, priložte ho k dokumentácií. Môžete tak skrátiť čas spracovania Vašej ponuky.

Pri opakovanom nápočte jednej stavby si vyhradzujeme právo službu spoplatniť čiastkou 20 EUR na 2. a každý d´alší nápočet. Zákazník bude s touto informáciou vždy vopred oboznámený.

Podrobnejšie informácie získate na infolinke 800 10 13 13 alebo píšte: porobeton@porfix.sk

Návod pre dodanie podkladov

Vyplňte prosím všetky povinné údaje!

Toto pole je povinné.
Späť

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO: 31 562 175, email: marketing@porfix.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

email: gdpr@porfix.sk

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe §13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú obchodní partneri Prevádzkovateľa.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

 

PORFIX CZ a.s., IČ: 601 08 924, se sídlom Kladská 464, Poříčí, 541 03 Trutnov, Česká republika

 

Trockenmann s.r.o., IČ: 057 13 200, so sídlom č. p. 47, 542 23 Mladé Buky, Česká republika

 

wpj s.r.o., IČ: 288 60 608, so sídlom Slunečný vrch 1555, 543 01 Vrchlabí, Česká republika

§ 34 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku Prevádzkovateľa).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu troch (3) rokov od okamihu, kedy boli od Vás získané; po dobu dlhšiu však vtedy, ak je  s prihliadnutím na všetky okolnosti zrejmé, že dopyt je pre Vás stále relevantný na základe Vašich oznámení.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: marketing@porfix.sk, alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť pravdivé osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon.