26.10.2021

Pozastavenie príjmu objednávok

Vážení zákazníci,
 

z dôvodu naplnenia našej výrobnej kapacity bol príjem objednávok dňom 25.10.2021 za ceny z roku 2021 pozastavený. Tieto objednávky budeme vzhľadom na sortimentové a prepravné kapacity vydodávať ešte prvé mesiace roku 2022. 

Objednávky prijaté od 26.10.2021 budú nahrávané do systému za nové ceny a vydodané  v roku 2022 v poradí po vydodaní objednávok za ceny roku 2021.

Ďakujeme za pochopenie.