6.8.2021

Súťažíte? Vylosovali sme prvých dvoch výhercov

Ako sme sľúbili, tak aj robíme. Stavitelia, ktorí sa prihlásili do súťaže o 4 x 4 000 €, by teraz mali zbystriť pozornosť. Prvé kolo losovania je za nami!

Všetci, ktorí si v PORFIXe nechali spočítať spotrebu stavebného materiálu pre projekt rodinného domu, na základe ktorého kúpili tvárnice a priečkovky PORFIX, a zaregistrovali sa do súťaže, majú šancu na 4 000 eur. A my už poznáme prvú dvojicu výhercov.

Finančnú čiastku vo výške kúpnej ceny (sumy) zakúpeného stavebného materiálu PORFIX (v hodnote maximálne 4 000 eur) získavajú držitelia týchto registrácií:

SK273816 a SK365941. Gratulujeme!

Potvrdenie výhercov bude po doložení a preverení všetkých originál dokladov potrebných k prevzatiu ceny.

V prípade, že podmienky súťaže nesplnia, alebo nezareagujú na vyzvanie k doloženiu potrebných dokladov, vylosovali sme náhradníkov, a to v nasledujúcom poradí: SK328957, SK908256, SK836190.

Súťažiaci, ktorí zatiaľ neboli vylosovaní, automaticky postupujú do druhého kola, ktoré sa uskutoční 8. októbra, a to aj vrátane všetkých náhradníkov, ktorí nebudú v prvom kole uplatnení.

Súťaž končí až 30. septembra 2021, stále je ešte čas poslať odborníkom PORFIXu projekt rodinného domu, zaregistrovať sa a nahrať doklad o kúpe stavebného materiálu PORFIX. Všetky podrobnosti nájdu záujemcovia na stránke www.porfix.sk/sutaz.

Staršie novinky

  • 6.8.2021

    Súťažíte? Vylosovali sme prvých dvoch výhercov


Další novinky