28.4.2020

MUDr. Martin Kováč - je dôležité sa zapojiť

Je dôležité sa zapojiť

Hovorí predseda predstavenstva spoločností PORFIX – pórobetón, a.s. a PORFIX CZ a.s. pán Martin Kováč ohľadom súčasnej situácie s novým typom koronavírusu.

Nie je to jednoduchá otázka, no skúste, prosím, priblížiť, aké boli Vaše osobné preferencie pri výbere pomoci?

Vezmite si ako príklad deti. Keď máte tri deti a dáte dvom cukríky a tretiemu nedáte, tak to nie je správny prístup. Logicky nie je v silách nikoho z nás zabezpečiť celú spoločnosť, ale robíme to, čo je v našej kompetencii, v našich možnostiach a schopnostiach. Inými slovami je podľa mňa dôležité, aby sa každý, kto chce pomôcť, zapojil v rámci svojich možností. To je potom ten smer, kedy sme schopní sa ako spoločnosť zomknúť a posunúť sa ďalej. Chceli sme byť hlavne inšpiratívni, chceli sme prísť a dať.

Praha, Bratislava sú regióny, ktoré sú v tomto ohľade preferované. Čiže ja som to skôr vnímal ako smerovanie do lokality regiónu, kde sú tí ľudia okolo nás, kde vnímame my sociálnu zodpovednosť a možno primäť a motivovať aj ostatných, ktorí uvidia príbeh PORFIXu, k takejto pomoci. A čím bude táto pomoc rýchlejšia, tým bude aj efektívnejšia.

Chápeme to teda správne, že tým víťazstvom bude to, ak sa pripoja ďalší ľudia?

Pre mňa osobne áno. Čakajú nás výzvy a mnohí politici i ľudia to chcú premeniť na svoj osobný alebo politický profit. A to nie je smer PORFIXu. My chceme, aby ľudia skutočne podporu a pomoc dostali, aby sme si povedali, že sme v túto dobu urobili niečo, nie pre nás, nie s kalkulom, ale s ochotou pomôcť druhým. Keď strhneme ďalších, to je ten najväčší úspech, ktorí dosiahneme.

Aké boli prvotné priority a ďalší vývoj pomoci?

Tá situácia sa vyvíjala a vyvíja, kedy sa viacerí ľudia snažili a či zištne, či nezištne, či vo veľkom, či v malom, pomôcť. Prioritou bolo pre nás zabezpečiť vlastných zamestnancov, ktorí sú u nás na prvom mieste. Doručiť k nim ten materiál, ktorý bol v danú chvíľu nedostatkový, avšak potrebný, či už to boli vitamíny alebo dezinfekčné prostriedky. Keď sa nám podarilo zaistiť spoľahlivé kanály dodávok, prešli sme ku poskytnutiu pomoci ďalším ľuďom.

Hneď prvý víkend karantény sa zistilo, že detské domovy v Česku nemajú žiadnu dezinfekciu, žiadne rúška, svojpomocne si začali šiť rúška. Tak sme pomohli cez našu, aj cez rôzne iné nadácie pri týchto prvých okamihoch hlavne s dezinfekciou a s jednorázovými rúškami. A následne, keď prišli respirátory, tak aj s tými. Popri tom začali vznikať prevádzkové problémy a boli odstavené niektoré kantíny či stravovacie služby. Na tento popud sme so spoločnosťou Zátiší, ktorá má vlastnú reštauráciu a cateringovú spoločnosť, začali distribuovať jedlo. Najprv pre nemocnice Motol a Vinohrady a v druhom kole aj pre domovy dôchodcov. Celkovo je to v túto chvíľu 4 000 jedál. A to nás potom primälo osloviť nemocnice alebo zariadenia pre seniorov v regiónoch, či už v Ostrave, Trutnove alebo na Slovensku v Bojniciach. Do nich sme začali aktívne distribuovať respirátory a dezinfekciu.

Ako ťažké bolo obstarať materiál?

Keď tu vypukla prvotná panika a šok spojená so šírením ochorenia COVID-19, tak sme preberali myšlienku, ako byť aktívni a ako pomôcť. Prvá pomoc je vtedy podľa mňa pomocou, keď je nezištná a dávame to bez toho, že očakáme poďakovanie či polichotenie ega. Tak sme kontaktovali cez rôzne kanály ľudí, ktorí vyrábajú respirátory a podarilo sa nám získať 3 000 ks. Nešli sme na to štýlom objednávania vo veľkých objemoch, ale objednávali sme na osobné adresy po menších objemoch, aby sme mali istotu, že sa tovar podarí dopraviť. To sa nám podarilo a som za to rád. Súčasne sa nám podarilo doviesť zhruba 2 000 kusov 350 ml fliaš dezinfekčných prípravkov a ďalších 1 500 ks menších balení, tiež výživové doplnky, ktoré pomáhajú a priamo podporujú imunitu, či to bol vitamín C alebo D. Vitamíny boli v stovkách kusov prioritne pre našich zamestnancov.

Aká je aktuálne situácia vo vašich závodoch a akú očakávate situáciu a vývoj na trhu? 

Fungujeme vďaka všetkým kolegom. A to počnúc kolegom, ktorý nakladá tovar na kamión a končiac mnou. Vďaka úsiliu všetkých našich ľudí všetky tri fabriky fungujú neprerušene, bez akýchkoľvek výkyvov, na 100 %. Preto som veľmi vďačný a všetci majú moju úctu a rešpekt. A aj keď sú tu vnútorne nejaké výkyvy, nervozita, a nálady, zvládajú to bravúrne a myslím si, že je to viac ako hrdinstvo. Firma sa zomkla a pre mňa je to ten najlepší odkaz a najväčšia satisfakcia, že som súčasťou takéhoto tímu.

K situácii na trhu rozlišujem slovenský, český a maďarský trh, kedy vnímam aj rozdielnu náladu a rozdielny posun z hľadiska celej tej situácie okolo koronavírusu. V Čechách je tá situácia podstatne pozitívnejšia. Myslím si, že je to dočasná otázka, už sa začínajú uvoľňovať opatrenia. Na Slovensku je ešte príliš skoro na to vyhodnocovať. Podľa môjho názoru tu opatrenia prišli neskôr, krivka nárastu pacientov je posunutá v čase a vyhodnotiť to budeme vedieť možno až o mesiac. Z hľadiska chodu spoločnosti sme na tej bezpečnej strane a pokiaľ sa nestanú nejaké veľké dramatické zmeny, tak stojíme za všetkými našimi zamestnancami a ani nemáme pripravené žiadne scenáre revízií.

 

Ak sa chcete pripojiťk tejto pomoci, postupujte, prosím, podľa inštrukcií, ktoré nájdete na stránkach Nadácie PORFIX www.nadaciaporfix.sk.

Spolu to zvládneme.