14.10.2021

Súťažili ste? Vylosovali sme ďalších 2 výhercov.

Stavebníci, ktorí sa zapojili do súťaže 4 x 4 000 Eur, by mali teraz zbystriť. Druhé kolo losovania je za nami!

Všetci, ktorí si v PORFIXe nechali vypočítať spotrebu stavebného materiálu pre projekt rodinného domu, na jeho základe nakúpili tvárnice alebo priečkovky PORFIX a zaregistrovali sa do súťaže, majú šancu na 40 000 Eur. A my už poznáme druhú dvojicu výhercov.

Finančnú čiastku vo výške kúpnej ceny obstaraného stavebného materiálu PORFIX ( v hodnote maximálne 4 000 Eur ) získavajú držitelia týchto registrácií:

 SK217460 a  SK908256.  Srdečne gratulujeme!

V prípade, že nesplnia podmienky súťaže alebo nezareagujú na vyzvanie k doloženiu potrebných podkladov, vylosovali sme náhradníkov, a to v tomto poradí:   

SK836190, SK285347, SK248013.

Súťaž skončila. Ďakujeme všetkým za účasť a blahoželáme výhercom.