10.3.2020

Výkup paliet v sídle PORFIX – pórobetón, a.s. Zemianske Kostoľany

Na základe preventívnych opatrení v spojitosti so šírením koronavírusu na Slovensku, bol pozastavený výkup paliet s úhradou „v hotovosti“ v pokladni našej spoločnosti pre právnické aj fyzické osoby. V prípade, že palety priveziete priamo do sídla našej spoločnosti, cena výkupu palety je 2,00 € bez DPH. Ak ste platiteľ DPH, k uvedenej cene si zaúčtujete príslušnú DPH.

Pre spätný výkup paliet je potrebné vystaviť dodací list a faktúru o uskutočnení dodávky paliet so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

Pre výkup paliet pre fyzické osoby (neplatcov DPH) platí nutnosť uvedenia čísla účtu na odplatu za prijaté palety.

Zvoz paliet zo stavebnín alebo zo stavby

Na základe Vašej písomnej objednávky zabezpečíme zvoz paliet s označením POR na naše náklady do miesta výkupu paliet, teda do sídla našej spoločnosti. Objednávka musí obsahovať adresu odberu, počet kusov a kontakt. Zvoz zabezpečíme do 30 dní od prijatia objednávky.

Palety musia byť pripravené k preprave  po 31 kusov a uložené spôsobom „do seba“. Minimálny počet paliet na zvoz musí byť 186 kusov. Pre spätný výkup paliet je potrebné vystaviť dodací list a faktúru o uskutočnení dodávky paliet so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

Cena výkupu paliet, ktorých zvoz zabezpečíme, je 1,70 € bez DPH. Ak ste platiteľ DPH, k uvedenej cene si zaúčtujete príslušnú DPH.

List nájdetu tu.

Staršie novinky

  • 10.3.2020

    Výkup paliet v sídle PORFIX – pórobetón, a.s. Zemianske Kostoľany


Další novinky