Intergrovaný manažerský systém

PORFIX manažuje kvalitu

Nové trhové prostredie so sebou prinieslo náročné požiadavky na kvalitu, efektívnosť a produktivitu. Klient potrebuje mať istotu, že sa na naše výrobky môže spoľahnúť. A jediná cesta, ako si získať a udržať jeho dôveru, je vysoká kvalita výroby i služieb. Len tá so sebou prinesie konkurencieschopnosť na domácom i medzinárodnom trhu pre každú modernú spoločnosť.

Aj preto sa PORFIX zapojil do systémov manažérstva kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce, ktoré sú certifikované spoločnosťou TŰV SŰD Slovakia , s.r.o. Bratislava.

Certifikáty STN EN IS0 9001,STN EN ISO 14001 a STN  OHSAS 18001 potvrdzujú správnosť našej cesty a sú dôkazom kvality vývoja, výroby a predaja výrobkov značky PORFIX pre našich partnerov a klientov.