História spoločnosti

Pórobetón - moderný materiál s bohatou tradíciou.

V závode v Zemianskych Kostoľanoch bol pred viac ako 50-timi rokmi v Československu prvýkrát vyrobený pórobetón. Od tých čias popularita tohto stavebného materiálu u odbornej i laickej verejnosti stúpa.

Obľúbeným sa stal vďaka svojim mimoriadnym vlastnostiam, ktoré umožňujú stavať rýchlo a jednoducho, a bývať moderne, zdravo a pohodlne.

Spoločnosť PORFIX CZ as, čerpá z bohatej tradície výroby pórobetónu v Zemianskych Kostoľanoch a investuje do modernizácie výroby i služieb.

Kľúčové historické míľniky:

 • 4. máj 1958 - Začiatok výstavby závodu v Zemianskych Kostoľanoch. Celkový náklad na projekt bol 111 mil. Kčs s plánovanou ročnou kapacitou 180 tis. m kubických. Závod bol súčasťou štátneho podniku lahko stavebné hmoty Bratislava.
   
 • 7. október 1959 - Spustenie skúšobnej prevádzky
   
 • Rok 1959 až 1963 rozširovanie výroby: izolačné dosky, prvé veľkorozmerové prvky pre obvodový plášť, stropné
  vložky, priečkovky, panely a strešné nosné dosky
   
 • Rok 1965 - Prekročenie projektovanej kapacity, ročná produkcia nad 185 tis. m kubických
   
 • Rok 1967 - Zvyšovanie kapacity
   
 • Rok 1969 - Základný kameň nového závodu ZK2 podľa holandskej licencie Calsilox
   
 • Roky 1970-72 - Zmena liatie hmoty z výšky 30 cm na 50 cm
   
 • Rok 1974 - Začátekvýroby v novom závode ZK2 - technológia Calsilox
   
 • Rok 1976 - Výroba veľkorozmerných armovaných prvkov
   
 • Rok 1977 - 1980 - Postupné zavedenie výroby spínaných celostenových panelov na 3 výrobných linkách
   
 • Rok 1982 - 1983 - Výroba celostenových panelov v objeme 52 tis. m kubických
   
 • Rok 1984 - Historicky najvyšší objem výroby v závodoch ZK1 a ZK2 v objemu560 tis. m kubických
   
 • Rok 1990 - Odčlenenie od štátneho podniku lahko stavebné hmoty, Bratislava
   
 • Rok 1992 - Vznik akciovej spoločnosti Pórobetón
   
 • Rok 1994 - Vznik YPOR, s.r.o. v závode ZK2 s väčšinovým zahraničným vlastníkom
   
 • Rok 1996 - Ukončenie výroby vystužených pórobetónových prvkov
   
 • Rok 1997 - Odčlenenie spoločností Pórobetón, as a YPOR, sro, certifikácia tvárnic PORFIX P3 / 580
   
 • Rok 2000 - Vznik akciovej spoločnosti PORFIX - pórobetón transformáciou z akciovej spoločnosti pórobetónu
   
 • Roky - 2000 - 2004 - Zavedenie počítačového riadenia výrobných procesov, progresívnych metód krájania a expedície výrobkov
   
 • Rok 2003 - Vznik dcérskej spoločnosti PORZEM - Slovakia, sro so sídlom v Prahe
   
 • Rok 2005 - Zameranie výroby výhradne na presné tvárnice PORFIX, dosiahnutie ročnej výrobnej kapacity - 420 tis. metrov kubických
   
 • Rok 2006 - Zisk 50% podielu v českej spoločnosti Pórobetón Trutnov, a.s.
   
 • Rok 2009 - Ukončenie vývoja prémiového produktu PORFIX Plus a jeho uvedenie na trh
   
 • Rok 2010 - Rozsiahla investícia do modernizácie výrobnej technológie v závode v Zemianskych Kostoľanoch; zmena názvu spoločnosti Pórobetón Trutnov, as na PORFIX CZ A.Ş .; ukončenie vývoja a uvedenia na trh tvárnic s pevnosťou 4 MPa (P4-580)
   
 • Rok 2012 - Zmena pevnostne-objemovej triedy základného sortimentu tvárnic a priečkoviek z P3-520 na P2-480
   
 • Rok 2013 - Novinka v komplexnom stavebnom systéme - MAXI Priečkovky
   
 • Rok 2014 - Nové NP - nosné preklady s optimalizovanými hodnotami zaťaženia
   
 • Rok 2015 - Modernizácia výrobnej linky a úprava výrobnej technológie spojená s prechodom na pieskovú výrobu, zahájenie výroby produktov P2-440 a P2-500 na báze kremičitého piesku
   
 • Rok 2016 - Akvizícia ostravskej spoločnosti PÓROBETÓN Ostrava a.s. spojená so zmenou mena na PORFIX Ostrava a.s., zahájenie výroby pieskových produktov P2-400 PORFIX PREMIUM a P4-600