• Informácia k vyplateným dividendám v roku 2017 tu.
  • Výsledky hlasovaní z riadneho valného zhromaždenia konaného  dňa 5.6.2018  tu.