• Informácia k vyplateným dividendám v roku 2016 tu.
  • Výsledky hlasovaní z riadneho valného zhromaždenia konaného  dňa 30.5.2017 tu.