Projekt realizovaný s podporou Európskej únie

Unikátny projekt Spracovanie fluidných popolov bol dňa 21. mája 2010 uvedený do trvalej prevádzky.

Projekt bol realizovaný od 27. februára 2009 s podporou Európskej únie v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery.

Cieľom projektu Spracovanie fluidných popolov je posilnenie konkurenčnej pozície spoločnosti na trhu stavebných výrobkov prostredníctvom zavedenia progresívnych a inovatívnych technológií.

Nová technológia umožňuje spracovať pri výrobe pórobetónu aj fluidné popoly – v praxi inak nevyužiteľné druhotné suroviny z moderných, odsírených procesov spaľovania uhlia. Súčasne zefektívňuje proces výroby stavebných hmôt a zabezpečuje nielen úplný bezodpadový cyklus výroby, ale i možnosť zhodnocovať vo výrobe aj stavebný odpad vznikajúci po dožití a demontáži pórobetónových stavieb.

Pri príležitosti uvedenia projektu do trvalej prevádzky navštívili závod v Zemianskych Kostoľanoch aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, ktorí absolvovali aj prehliadku unikátnej technológie Spracovania fluidných popolov.