1. Obvodové steny a stavebné otvory

Odporúčaná hrúbka 300 mm pri zatepľovaní a 500 mm bez zateplenia.

Výška muriva v zvislom reze = od podkladného betónu (obvykle  -150 až -300 mm od nášlapnej vrstvy podlahy) až po ukončenie muriva monolitickým vencom (obvykle 2500 až 2750 mm).

názov steny/názov otvoru
typ
dĺžka/šírka (mm)
i

DĽŽKA / ŠÍRKA

DĽŽKA platí pre stenu, ŠÍRKA platí pre otvor

výška (mm)
hrúbka (mm)
Stena
otvor

Kvôli čomu potrebujem Váš e-mail?
Aby ste sa mohli kedykoľvek vrátiť k vášmu výpočtu, pošleme Vám odkaz na editáciu projektu.