3. Vnútorné nenosné murivo – priečky

Odporúčané hrúbky 125 a 150 mm.

Voľba hrúbky priečok v závislosti na viacerých kritériách: stabilita – výška/dĺžka/kotvenie do stropu – zaťaženie technickým vybavením (kotol, bojler...) – zapustenie rozvodov – izolačné vlastnosti...

názov steny/názov otvoru
typ
dĺžka/šírka (mm)
i

DĽŽKA / ŠÍRKA

DĽŽKA platí pre stenu, ŠÍRKA platí pre otvor

výška (mm)
hrúbka (mm)
Stena
otvor

Otvor širší ako 2100 mm

Pre otvory širšie ako 2100 mm v nosnej stene sú preklady riešené vyskladaním U-profilov, do ktorých sa umiestni výstuž a zabetónujú sa.
Platí to do dĺžky 3000 mm. Väčšie otvory doporučujeme riešiť monolitickým prekladom, kde platí pravidlo ( výška monolitu je obvykle 1/10 až 1/12 - svetlosti otvoru)