5. Štítové steny / atika a otvory v štítových stenách

Štíty pri sedlových strechách a atiky pre ploché strechy.

Štíty nemusia byť vždy murované najmä pri väzníkových konštrukciách tzv. sendvič. Atikové murivo nemusí byť zo všetkých strán – závisí najmä od spôsobu odvedenia zrážkových vôd. U štítu sedlovej strechy vychádzame z výpočtu obdĺžnika (obr. 5.1.). Zadávate teda len jednu dĺžku a jednu výšku pre obe štítové steny! Atiku počítame rovnakým spôsobom ako obvodové murivo.

názov steny/názov otvoru
i

Štít

U štítu sedlovej strechy vychádzame z výpočtu obdĺžnika. Zadávate teda len jednu dĺžku a jednu výšku
pre obe štítové steny! Atiku počítame rovnakým spôsobom ako obvodové murivo.

typ
dĺžka/šírka (mm)
výška (mm)
i

Výška štítovej steny/atiky

Výšku štítovej steny/atiky nájdete v pohľadoch, prípadne v reze.

hrúbka (mm)
Stena
otvor