6. Pre uloženie a vypočítanie spotreby doplňte prosím kontaktné údaje

Pre ďalšie práce odporúčame uložiť v systéme.

Uloženie vám umožní vrátiť sa k nápočtu, upravovať ho, konzultovať ho s technikmi apod.

Dokumentácia

Prosíme o strpení

Projekt se ukládá do systému a počítá se orientační spotřeba