4. Veniec

Stužujúca konštrukcia obvykle výšky 250 až 300 mm.

Prvok preväzujúci zvislé nosné murivo daného podlažia. Ukončuje nosné murivo na úrovni každého podlažia - A) z U-profilov PORFIX, B) monolitický, železobetónový.