2. Vnútorné nosné murivo

Minimálna hrúbka 250 mm, pre väčšie zaťaženie aj pevnostná trieda P-4.

Výpočet spotreby sa realizuje ako výpočet objemu plnej steny z ktorej sa následne odpočítajú objemy otvorov (zadávate) a prekladov (automaticky). Výška muriva je obvykle v násobku výšky tvárnice 250 mm (pílenie = pracnosť / odpad).

názov steny/názov otvoru
typ
dĺžka/šírka (mm)
výška (mm)
i

Výška vnútorného múru

Výšku steny nájdete v reze. Udávajte výšku PO VENIEC nie vrátane venca.

hrúbka (mm)
Stena
otvor

Otvor širší ako 2100 mm

Pre otvory širšie ako 2100 mm v nosnej stene sú preklady riešené vyskladaním U-profilov, do ktorých sa umiestni výstuž a zabetónujú sa.
Platí to do dĺžky 3000 mm. Väčšie otvory doporučujeme riešiť monolitickým prekladom, kde platí pravidlo ( výška monolitu je obvykle 1/10 až 1/12 - svetlosti otvoru)