Najčastejšie otázky

Ako omietať PORFIX?

Pri vnútornom omietaní je treba sledovať vlhkosť muriva pred omietaním. 
Pokiaľ je hmotnostná vlhkosť vyššia než 20%, je treba celú plochu ošetriť sieťkou, rovnako ako pri vonkajšom omietaní. Pri aplikácií sieťky je nutné dodržiavať pokyny výrobcu omietkovej zmesi. Sieťku je možné aplikovať pomocou lepiacej hmoty triedy C, min. C1 (murovacia malta Porfix), prípadne je možné použiť priamo jednovrstvé omietky na pórobetón. Presný postup omietania je treba dodržať podľa pokynov výrobcu omietkovej zmesi. 

Pokiaľ je murivo dostatočne vyschnuté (hmotnostná vlhkosť pod 20%), je nutné sieťku použiť na prechodoch materiálov, v miestach rohov otvorov, pod parapety a na spojoch nenosných priečok so stropom a nosným murivom.

Keramické obklady je možné lepiť priamo na pórobetónový povrch bez zvláštnych úprav.