Najčastejšie otázky

Na čo si dať pozor pri omietaní PORFIXU?

Pri vnútornom omietaní je nutné sledovať vlhkosť muriva pred omietaním. Ak je hmotnostná vlhkosť vyššia ako 20 %, ošetrite celú plochu sieťkou. To isté platí pre vonkajšie omietanie. Pri aplikácii sieťky dodržujte pokyny výrobcu omietkovej zmesi. Sieťku môžete aplikovať pomocou lepiacej hmoty triedy C, min. C1 (murovacia malta PORFIX), prípadne je možné použiť priamo jednovrstvové omietky na pórobetón. Presný postup omietania je potrebné dodržať podľa pokynov výrobcu omietkovej zmesi.

Ak je murivo dostatočne vyschnuté (hmotnostná vlhkosť pod 20 %), použite sieťku na prechodoch materiálov, v miestach rohov otvorov, pod parapety a na stykoch nenosných priečok so stropom a nosným murivom.

Keramické obklady môžete lepiť priamo na pórobetónový povrch bez zvláštnych úprav.