Najčastejšie otázky

Ako je to s kotvením predmetov do PORFIXU?

Pre bezpečné kotvenie rôznych predmetov do pórobetónu PORFIX pre všetky vyrábané značky možno použiť upevňovacie systémy Fischer. V praxi sa osvedčili napríklad chemická kotva FIS, kotva pre pórobetón FPX, rámová hmoždinka FUR, univerzálna hmoždinka UX alebo hmoždinka pre pórobetón GB.

Ich podrobný technický popis a možnosti použitia vrátane odporúčaných zaťažení nájdete na stránkach www.fischer-cz.cz.