Najčastejšie otázky

 Ako je to s požiarnou odolnosťou PORFIXU? Je nehorľavý?

Pórobetón je podľa STN zaradený do kategórie nehorľavých materiálov – trieda A. Hodnoty požiarnej odolnosti PORFIXu umožňujú jeho využitie aj na budovanie protipožiarnych stien.