Najčastejšie otázky

 Je materiál PORFIX nehorľavý? Ako je to s jeho požiarnou odolnosťou?

Pórobetón je podľa STN zaradený do kategórie nehorľavých materiálov - trieda A.
Hodnoty požiarnej odolnosti PORFIXu umožňujú jeho využitie aj na budovanie protipožiarnych stien.