Najčastejšie otázky

Chcem si dať prepočítať spotrebu materiálu a zostaviť kladačský výkres na strop. Ako mám postupovať?

Na výpočet spotreby a zostavenie kladačského výkresu na strop je potrebné dodať projektovú dokumentáciu, predovšetkým pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy miestnosťami i všetky pohľady a výkres skladby krovu (v prípade, že stojky zo stolice idú mimo nosné múry). Výkresy dodajte v origináli, resp. prefotené kópie v mierke 1: 50 alebo 1 : 100.

kontakt:
faxové číslo +421 46 5193 510, na e-mail: porobeton@porfix.sk alebo poštou na adresu:

PORFIX - pórobetón, a.s.
4. apríla 384/79
972 43 Zemianske Kostoľany