Najčastejšie otázky

Ako kotviť predmety do PORFIXu?

Pre bezpečné kotvenie rôznych predmetov do pórobetonu PORFIX pre všetky vyrábané triedy je možné použiť napr. upevňovacie systémy Fischer. V praxi sa osvedčili napr. chemická  kotva FIS, kotva pre pórobeton FPX, rámová hmoždinka FUR, univerzálna hmoždinka UX alebo hmoždinka pre pórobeton GB.
Ich podrobný technický popis, možnosti použitia vrátane odporučených zaťažení, nájdete na stránkach www.fischer-sk.sk.