Najčastejšie otázky

Odporučili by ste postaviť z PORFIXU tiež plot?

Áno, ale... Musíte zabrániť priamemu kontaktu pórobetónu s vlhkosťou. Je potrebné vždy použiť spodnú izoláciu (na zabránenie prístupu vlhkosti od základov), tečúca zrážková voda musí byť odvádzaná od podmurovky plotu. Plot je nutné chrániť pred bežným dažďom, napr. betónovou strieškou, strešnými škridlami. Omietku je vhodné chrániť hydrofóbnym náterom. Nesmiete zabudnúť ani zabezpečenie plotu proti pôsobeniu vetra.