Najčastejšie otázky

Staval som z PORFIXu a zostali mi palety. Môžem ich vrátiť?

Výrobky PORFIX sú dodávané na drevených paletách s označením POR, ktoré sú v zmysle Zákona o obaloch č. 119/2010 Z.z. a Zákona o odpadoch č. 343/2012 Z.z. opakovateľne použiteľnými obalmi. PORFIX – pórobetón, a.s. vykupuje spätne všetky palety, ktoré uviedol do obehu s označením POR. Záujemca o spätné dodanie paliet, pokiaľ je podnikateľským subjektom a prešlo na neho vlastnícke právo kúpeného tovaru vrátane paliet, je povinný vystaviť pre PORFIX – pórobetón, a.s. dodací list a faktúru o uskutočnení dodávky opakovateľne použiteľných obalov – paliet.
Jednotná cena vykupovanej palety POR s rozmermi 1 000 x 1 000mm, 1 000 x 920mm, 1 000 x 1 020mm, 1 000 x 1 145mm je 2 €/ks.
PORFIX – pórobetón, a.s. si vyhradzuje právo odmietnuť spätné odkúpenie poškodených paliet, t.j. najmä paliet, ktorých opotrebenie je väčšie než opotrebenie zodpovedajúce bežnému používaniu - takýmto poškodením sa myslí paleta s 3 ks nepoškodených oporných drevených hranolkov a maximálne dvomi kusmi poškodených prípadne chýbajúcich dosiek. 
Ak je vlastník použitých paliet platca DPH, k uvedenej cene palety si zaúčtuje príslušnú DPH