Najčastejšie otázky

Sú výrobky PORFIX zdravotne nezávadné?

Iste, sú. PORFIX – pórobetón, a.s. ručí za zdravotnú nezávadnosť všetkých svojich produktov. Podľa výsledkov analýz nepredstavuje stavebný materiál PORFIX žiadne riziko pre zdravie alebo životné prostredie.