Najčastejšie otázky

S akou životnosťou tvárnic PORFIX môžem počítať?

Vlastná fyzická životnosť pórobetónu PORFIX je prakticky neobmedzená. Závisí predovšetkým na správnej a pravidelnej údržbe stavby. Pórobetón sa vyrába z anorganických materiálov, ktoré bežne nepodliehajú poveternostným vplyvom.