Stropný systém PORFIX

Stropný systém PORFIX je navrhnutý pre premenné zaťaženie typ "A" - Obytné priestory do 2,0 kN / m² (v zmysle EN 15 037-1 Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek.).

Aké sú jeho prednosti? Výhodou použitia systémového riešenia je, že pod obvodovou aj stropnou omietkou „pracuje“ rovnaký materiál. Vložky aj nosníky absorbujú vlhkosť zhodne a zabezpečujú rovnaký vzhľad stropu i stien. Kladačský výkres pre stropný systém vám vypracujeme bezplatne.

Na čo sa hodia? Na kompletnú konštrukciu stropu.

Čo ešte potrebujete vedieť? Podperný systém je nutné vybudovať pred samotným kladením stropných nosníkov. Podpery treba stavať tak, aby bolo dosiahnuté nadvýšenie stredov nosníkov, a to o 1/300 rozponu nosníka. Umiestnenie montážnych podpier musí byť v maximálnych vzdialenostiach do 1,6 m. Stabilita podperného systému sa zabezpečí zavetrením pomocou dosiek pribitých uhlopriečne na stĺpiky v dvoch nerovnobežných smeroch. Podpery nikdy nestavajte na zamrznutej zemi.

Tip

Kde tento produkt použiť? Schéma stavby

Záruka: 24 mesiacov

Zobrazovať ceny s DPH?

Cenník

Stropná vložka PORFIX
Rozmer Tepelný odpor R   Nepriezvučnosť  Orientačná Spotreba Expedičná hmotnosť  Hmotnosť Obsah palety
d x v x š (mm) R (m2.K/W)   Rw (dB/m2) ks/m2 stropu ø kg/pal kg/ks ks
500 x 200 x 250 1,67   41 6,67 1 025 15,7 64

Fakturačná jednotka je kus. Stropné vložky sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na paletys označením POR s rozmermi 1 000 x 1 000 mm.

STROP PORFIX - TYP ZAŤAŽENIA "A" - "OBÝVACIE PRIESTORY" - ŠTANDARDNE NA SKLADE
dĺžka nosníka uloženie nosníka výstuž nosníka My Myu Vd VRD qd qd * nadvýšenie vyhovuje zaťaženie exp. hmotnosť Cena bez dph
d x v x š (mm) m   kN.m kN.m kN kN kN/m2 kN/m mm   kg/ks €/ks
800 150 X - - - - - - - A 16 7,50
1 000 150 X - - - - - - - A 20 9,00
1 200 150 X - - - - - - - A 24 10,80
1 400 150 X - - - - - - - A 28 12,60
1 600 150 X - - - - - - - A 32 14,30
1 800 150 X - - - - - - - A 36 16,20
2 000 150 X - - - - - - - A 40 17,80
2 200 150 X - - - - - - - A 44 19,60
2 400 150 X 3,69 9,21 - - 25,37 15,22 - A 48 21,40
2 600 150 X 4,40 9,21 - - 21,32 12,79 - A 52 22,70
2 800 150 X 5,16 9,21 - - 18,17 10,90 - A 56 24,80
3 000 150 X 5,98 9,21 - - 15,66 9,40 - A 60 26,50
3 200 150 X 6,87 9,21 9,16 24,72 13,64 8,19 - A 64 28,30
3 400 150 X 7,82 9,21 9,77 24,67 11,99 7,20 - A 68 30,10
3 600 150 X 8,82 9,21 10,38 24,62 10,62 6,37 - A 72 31,80
3 800 150 X + 8 9,89 13,68 10,99 24,58 14,07 8,44 - A 76 34,40
4 000 150 X + 8 11,02 13,62 11,60 24,54 12,58 7,55 - A 80 36,00
4 200 150 X + 8 12,21 13,64 12,21 24,51 11,37 6,82 - A 84 37,80
4 400 150 X + 8 13,46 13,62 12,82 24,48 10,29 6,18 - A 88 40,20
4 600 150 X + 10 14,78 16,08 13,43 24,40 11,07 6,64 - A 92 42,10
4 802 150 X + 12 16,15 19,09 14,04 24,31 12,03 7,22 - A 96 43,60
5 000 150 Y + 8 17,58 18,52 14,65 24,21 10,72 6,43 5 A 100 45,10
5 200 150 Y + 10 19,08 20,95 15,26 24,27 11,17 6,70 5 A 104 47,40
5 400 150 Y + 10 20,64 20,95 15,87 24,25 10,33 6,20 10 A 108 49,60
5 600 150 Y + 12 22,26 23,76 16,48 24,19 10,86 6,52 10 A 112 51,60
5 800 150 Y + 14 23,94 27,27 17,10 23,99 11,59 6,96 10 A 116 53,40
6 000 150 Y + 14 25,68 27,13 17,71 23,87 10,75 6,45 15 A 120 57,20
6 200 150 Y + 2x10 27,48 27,67 18,32 24,08 10,25 6,15 15 A 124 62,60
6 400 150 Z + 12 29,34 29,63 18,93 23,95 10,28 6,17 20 A 128 68,80
6 600 150 Z + 14 31,26 32,95 19,54 23,89 10,73 6,44 20 A 132 71,60
6 800 150 Z + 2x10 33,25 33,35 20,15 23,97 10,21 6,12 25 A 136 74,60
7 000 150 Z + 2x12 35,29 38,92 20,76 23,92 11,22 6,73 25 A 140 77,60
7 200 150 Z + 2x12 37,40 38,81 21,37 23,85 10,56 6,34 30 A 144 80,60
7 400 150 Z + 2x14 39,57 45,06 21,98 23,72 11,59 6,95 30 A 148 83,60
7 600 150 Z + 2x14 41,79 45,30 22,59 23,82 11,03 6,62 35 A 152 86,60
7 800 150 Z + 2x14 44,08 45,30 23,20 23,82 10,46 6,27 40 A 156 89,60
8 000 150 W + 2x14 46,44 51,53 23,81 23,76 11,29 6,78 40 A 160 92,60

Nosníky je možné klásť priamo na murivo!

LEGENDA:

My [kNm] - návrhový ohybový moment od vonkajšieho zaťaženia
Myu [kNm] - návrhová hodnota ohybového momentu odolnosti prierezu
Vd [kN] - návrhová šmyková sila od vonkajšieho zaťaženia
VRd [kNm] - šmyková odolnosť prvku s výstužou
qd [kN/m2] - maximálne možné výpočtové plošné zaťaženie
qd* [kN/m´] - maximálne možné výpočtové lineárne zaťaženie

Zaťaženie typ "A": vlastná tiaž stropu + stále zaťaženie 2,0 kN/m2 + premenné zaťaženie 2,0 kN/m2

Výstuž nosníka X: 2ø8 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Y: 2ø10 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Z: 2ø12 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka W: 2ø14 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž

Poznámka: Nosná dolná výstuž, horná výstuž, doplnková výstuž a šmyková výstuž stropných nosníkov je navthnutá z ocele BSt 500

Spotreba na m2: 6,67 ks stropnej vložky a 1,67 bm nosníka.

Spočítať spotrebu

Základné
parametre

Podstatné vlastnosti Parametre

Rozmery:
Dĺžka
Výška
Šírka


± 20 mm
± 2,5 mm
± 2,5 mm

Pevnosť betónu v tlaku trieda C 25/30
Medza pevnosti v ťahu a medza sklzu výstuže 500 N / mm2
Krytie výstuže min. 15 mm
Únosnosť stropných nosníkov Technická dokumentácia
Mechanická odolnosť - fragment stropu 2,0 kN / m2
Požiarna odolnosť - fragment stropu 60 minút
Hmotnostná aktivita 226Ra
Index hmotnostnej aktivity

max 120 Bq / kg
<1

kde kúpiť?