Stropný systém PORFIX

Stropný systém PORFIX je navrhnutý pre premenné zaťaženie typ "A" - Obytné priestory do 2,0 kN / m² (v zmysle EN 15 037-1 Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek.).

Aké sú jeho prednosti: Výhodou použitia systémového riešenia je, že pod obvodovou aj stropnou omietkou „pracuje“ rovnaký materiál. Vložky aj nosníky absorbujú vlhkosť zhodne a zabezpečujú rovnaký vzhľad stropu i stien. Kladačský výkres pre stropný systém vám vypracujeme bezplatne.

Na čo sa hodia: Ku kompletnej konštrukcii stropu.

Čo ešte potrebujete vedieť: Podperný systém je nutné vybudovať pred samotným kladením stropných nosníkov. Podpery treba stavať tak, aby bolo dosiahnuté nadvýšenie stredov nosníkov, a to o 1/300 rozponu nosníka. Umiestnenie montážnych podpier musí byť v maximálnych vzdialenostiach do 1,6 m. Stabilita podperného systému sa zabezpečí zavetrením pomocou dosiek pribitých uhlopriečne na stĺpiky v dvoch nerovnobežných smeroch. Podpery nikdy nestavajte na zamrznutej zemi.

Tip

Kde tento produkt použiť? Schéma stavby

Záruka: 24 mesiacov

Zobrazovať ceny s DPH?

Cenník

Stropná vložka PORFIX
Rozmer Tepelný odpor R Nepriezvučnosť Spotreba Exp. hmotnosť Obsah palety Cena bez dph
(Dxvxš, mm) R (m2.K / W) Rw (dB / m2) ks / m2 stropu kg / ks ks  
500x200x250 1,67 41 6,67 16,5 64 2,90

 

STROP PORFIX - TYP ZAŤAŽENIA "A" - "OBÝVACIE PRIESTORY" - ŠTANDARDNE NA SKLADE
dĺžka nosníka uloženie - priamo na murivo / bez stužujúceho venca výstuž nosníka My Myu Vd VRD qd qd * nadvýšenie vyhovuje zaťaženie exp. hmotnosť Cena bez dph
(Dxvxš, mm) m   kNm kNm kN kN kN / m2 kN / m mm   kg / ks €/ks
800 150 X - - - - - - - A 16 7,50
1 000 150 X - - - - - - - A 20 9,00
1 200 150 X - - - - - - - A 24 10,80
1 400 150 X - - - - - - - A 28 12,60
1 600 150 X - - - - - - - A 32 14,30
1 800 150 X - - - - - - - A 36 16,20
2 000 150 X - - - - - - - A 40 17,80
2 200 150 X - - - - - - - A 44 19,60
2 400 150 X 3,69 9,21 - - 25,37 15,22 - A 48 21,40
2 600 150 X 4,40 9,21 - - 21,32 12,79 - A 52 22,70
2 800 150 X 5,16 9,21 - - 18,17 10,90 - A 56 24,80
3 000 150 X 5,98 9,21 - - 15,66 9,40 - A 60 26,50
3 200 150 X 6,87 9,21 9,16 24,72 13,64 8,19 - A 64 28,30
3 400 150 X 7,82 9,21 9,77 24,67 11,99 7,20 - A 68 30,10
3 600 150 X 8,82 9,21 10,38 24,62 10,62 6,37 - A 72 31,80
3 800 150 X + 8 9,89 13,68 10,99 24,58 14,07 8,44 - A 76 34,40
4 000 150 X + 8 11,02 13,62 11,60 24,54 12,58 7,55 - A 80 36,00
4 200 150 X + 8 12,21 13,64 12,21 24,51 11,37 6,82 - A 84 37,80
4 400 150 X + 8 13,46 13,62 12,82 24,48 10,29 6,18 - A 88 40,20
4 600 150 X + 10 14,78 16,08 13,43 24,40 11,07 6,64 - A 92 42,10
4 802 150 X + 12 16,15 19,09 14,04 24,31 12,03 7,22 - A 96 43,60
5 000 150 Y + 8 17,58 18,52 14,65 24,21 10,72 6,43 5 A 100 45,10
5 200 150 Y + 10 19,08 20,95 15,26 24,27 11,17 6,70 5 A 104 47,40
5 400 150 Y + 10 20,64 20,95 15,87 24,25 10,33 6,20 10 A 108 49,60
5 600 150 Y + 12 22,26 23,76 16,48 24,19 10,86 6,52 10 A 112 51,60
5 800 150 Y + 14 23,94 27,27 17,10 23,99 11,59 6,96 10 A 116 53,40
6 000 150 Y + 14 25,68 27,13 17,71 23,87 10,75 6,45 15 A 120 57,20
6 200 150 Y + 2x10 27,48 27,67 18,32 24,08 10,25 6,15 15 A 124 62,60
6 400 150 Z + 12 29,34 29,63 18,93 23,95 10,28 6,17 20 A 128 68,80
6 600 150 Z + 14 31,26 32,95 19,54 23,89 10,73 6,44 20 A 132 71,60
6 800 150 Z + 2x10 33,25 33,35 20,15 23,97 10,21 6,12 25 A 136 74,60
7 000 150 Z + 2x12 35,29 38,92 20,76 23,92 11,22 6,73 25 A 140 77,60
7 200 150 Z + 2x12 37,40 38,81 21,37 23,85 10,56 6,34 30 A 144 80,60
7 400 150 Z + 2x14 39,57 45,06 21,98 23,72 11,59 6,95 30 A 148 83,60
7 600 150 Z + 2x14 41,79 45,30 22,59 23,82 11,03 6,62 35 A 152 86,60
7 800 150 Z + 2x14 44,08 45,30 23,20 23,82 10,46 6,27 40 A 156 89,60
8 000 150 W + 2x14 46,44 51,53 23,81 23,76 11,29 6,78 40 A 160 92,60

Nosníky je možné klásť priamo na murivo !

LEGENDA:

My [kNm] - návrhový ohybový moment od vonkajšieho zaťaženia
Myu [kNm] - návrhová hodnota ohybového momentu odolnosti prierezu
Vd [kN] - návrhová šmyková sila od vonkajšieho zaťaženia
VRd [kNm] - šmyková odolnosť prvku s výstužou
qd [kN/m2] - maximálne možné výpočtové plošné zaťaženie
qd* [kN/m´] - maximálne možné výpočtové lineárne zaťaženie

Zaťaženie typ "A": vlastná tiaž stropu + stále zaťaženie 2,0 kN/m2 + premenné zaťaženie 2,0 kN/m2

Výstuž nosníka X: 2ø8 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Y: 2ø10 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Z: 2ø12 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka W: 2ø14 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž

Poznámka: Nosná dolná výstuž, horná výstuž, doplnková výstuž a šmyková výstuž stropných nosníkov je navthnutá z ocele BSt 500

Spotreba na m2: 6,67 ks stropnej vložky a 1,67 bm nosníka.

Spočítať spotrebu

Základné
parametre

Podstatné vlastnosti Parametre

Rozmery:
Dĺžka
Výška
Šírka


± 20 mm
± 2,5 mm
± 2,5 mm

Pevnosť betónu v tlaku trieda C 25/30
Medza pevnosti v ťahu a medza sklzu výstuže 500 N / mm2
Krytie výstuže min. 15 mm
Únosnosť stropných nosníkov Technická dokumentácia
Mechanická odolnosť - fragment stropu 2,0 kN / m2
Požiarna odolnosť - fragment stropu 60 minút
Hmotnostná aktivita 226Ra
Index hmotnostnej aktivity

max 120 Bq / kg
<1

kde kúpiť?