Stropná vložka PORFIX

Stropný systém PORFIX je navrhnutý pre premenné zaťaženie typ "A" - Obytné priestory do 2,0 kN / m² (v zmysle EN 15 037-1 Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek.).
Stropná vložka PORFIX

Aké sú jeho prednosti? Výhodou použitia systémového riešenia je, že pod obvodovou aj stropnou omietkou „pracuje“ rovnaký materiál. Vložky aj nosníky absorbujú vlhkosť zhodne a zabezpečujú rovnaký vzhľad stropu i stien. Kladačský výkres pre stropný systém vám vypracujeme bezplatne.

Na čo sa hodia? Na kompletnú konštrukciu stropu.

Čo ešte potrebujete vedieť? Podperný systém je nutné vybudovať pred samotným kladením stropných nosníkov. Podpery treba stavať tak, aby bolo dosiahnuté nadvýšenie stredov nosníkov, a to o 1/300 rozponu nosníka. Umiestnenie montážnych podpier musí byť v maximálnych vzdialenostiach do 1,6 m. Stabilita podperného systému sa zabezpečí zavetrením pomocou dosiek pribitých uhlopriečne na stĺpiky v dvoch nerovnobežných smeroch. Podpery nikdy nestavajte na zamrznutej zemi.

Cenník

Produkt/Varianty Tepelná odolnosť (m².K/W) Nepostrehnuteľnosť (Rw) Spotreba (ks/m2 stropu) Expedičná hmotnosť (kg/pal) Hmotnosť (kg/pal) Obsah palety (ks) Cena bez DPH (€/ks)
Stropná vložka 500x200x250 1.67 41 6.67 1025 16.6 64 3.4

Fakturačná jednotka je kus. Stropné vložky sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na paletys označením POR s rozmermi 1 000 x 1 000 mm.

Parametre

Názov parametrov Stropná vložka PORFIX
Rozmery +- (d, v, š) +-20 mm, +-2,5 mm, +-2,5 mm
Medza pevnosti v ťahu a medza sklzu výstuže (N/mm²) 500
Mechanická odolnosť - fragment stropu (kN / m²) 2
Požiarna odolnosť - fragment stropu (min.) 60
Hmotnostný aktivita226Ra (Bq/kg) max 120
Index hmotnostnej aktivity < 1