Zakladacia malta

Zakladacia malta PORFIX je špeciálne vyvinutá malta určená pre zakladanie obvodového muriva, nosných a nenosných priečok z pórobetónu.
Zakladacia malta

Aké sú jej prednosti? Má zaručenú pevnosť  v tlaku 10MPa. Predĺžená doba spracovateľnosti do 120 min.

Na čo sa hodí? Na založenie prvej rady tvárnic obvodvého muriva, nosných a nenosných priečok. Nanáša sa ručne murovacou lyžicou rovnomerne na podklad.

Čo ešte potrebujete vedieť? Zakladacia malta je k dispozícií v 20 kg vreciach. Je zložená zo smesi cementu, piesku a prísad, ktoré zlepšujú jej spracovateľské a úžitkové vlastnosti. Používá sa v exteriéri aj interiéri. Pri založení stavby dodržujte pracovný postup.

Cenník

Produkt/Varianty Orientačná spotreba (kg/bm) Expedičná hmotnosť (kg/pal) Expedičná hmotnosť (kg/vrece) Obsah palety (ks) Cena bez DPH (€/kg) Cena bez DPH (€/ks)
Zakladacia malta 10.2 744 20 36 0.28 5.6

Fakturačná jednotka je kg. Predaj a objednanie je možné iba po ucelených paletách( 36 vriec). Na prepravu je používaná europaleta 1200 x 800 mm.

Parametre

Názov parametrov Zakladacia malta
Počiatočná pevnosť v šmyku (tabuľková hodnota) (N/mm²) 0.15
Reakcia na oheň Třida A1
Difúzny odpor µ max. 15
Tepelná vodivosť λ10, suchá (tabuľková hodnota P = 50 %) (W/mK) 0.82