Na stiahnutie

Prospekty 

Cenník

Objednávka pre zmluvných predajcov

Certifikáty a politiky integrovaného systému manažmentu kvality

Odpadové hospodárstvo

Vyhlásenia o parametroch (certifikáty výrobkov)

Vyhlásenie o parametroch tvárnice PORFIX P2- 440

Zdravotná nezávadnosť 

Technické parametre 

Požiarna odolnosť 

Konštrukčné detaily 

Termografy

Produkty vyrábané do roku 2015

Manuál zákazníka - prístup iba pre zmluvných predajcov po prihlásení

Logá 

Preprava - kombinácie paliet 

Informácie pre vodičov + zápis poškodenia tovaru 

Vyhlásenia o parametroch (certifikáty výrobkov)  - slovinsky

Vyhlásenia o parametroch (certifikáty výrobkov)  - chorvátsky