8. 7. 2022

Ostravský závod PORFIX má nový skladový priestor

Ostravský závod PORFIX má nový skladový priestor

V súlade s dlhodobou stratégiou vybudovala spoločnosť PORFIX a.s. výrobný závod Ostrava na mieste bývalej vlečky nový areál s betónovým povrchom. Stavebné práce si vyžiadali 2 mesiace, priestor je určený na pohodlné skladovanie výrobkov.

"Museli sme úplne odstrániť celé podložie a nahradiť ho novým, kvalitnejším. Vybudovali sme betónovú plochu, ktorá nám pomôže zvýšiť kapacitu skladovania našich výrobkov, urýchliť ich nakladanie a podporiť predaj u zákazníkov," vysvetľuje Marek Motalík, riaditeľ ostravského závodu.