Informácie pre akcionárov

PRE AKCIONÁROV

 

  • Výsledky hlasovaní z riadneho valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 07. 06. 2023 tu.
  • VZOR žiadosti akcionára k prevodu dividend na bankový účet tu.
  • VZOR žiadosti k zmene adresy v Zozname akcionárov tu.
  • Informácie o spracúvaní osobných údajov akcionárov tu.