Produkty na stavbu domu a jeho rekonštrukciu

Detaily i veľké celky, tvárnice aj priečkovky, stropné nosníky aj lepidlo. Vďaka komplexnému stavebnému systému zvládnete čokoľvek. PORFIX je ideálny pre nový dom, rekonštrukciu bytu, vybudovanie garáže. Má vynikajúce technické parametre a prémiové produkty sú navyše vhodné pre budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Produkty

Nosné murivo

Pórobetónové tvárnice PORFIX P2-400, P2-440, P4-600 a P6-650 vyrábame na báze kremičitého piesku v prevedení pero-drážka-kapsa (PDK) alebo hladká (HL).

Vápenno-pieskové produkty PORFIX AKU P20/1,8 so šírkou 248mm, 199mm vyrábame v prevedení pero-drážka-kapsa (PDK) a 175 mm vyrábame v prevedení pero-drážka (PD).

Preklady a U-profily

Preklady sa používajú na preklenutie priestoru nad otvormi a prestupmi, a to v obvodovom murive, vnútornom nosnom murive ale aj v priečkach (pričom rozlišujeme nosné a nenosné preklady.) Vďaka svojim rozmerom, skladaniu prekladov z viacerých kusov, umožňujú jednoduchšiu manipuláciu a zároveň flexibilitu pri riešení náročných technických detailov s prihliadnutím na preferencie danej stavby (teplotechnika a statika). 

U-profily sa používajú na zhotovenie monolitických nosných prekladov a stužujúcich vencov na stavbe.

Armovací kôš je stavebný prvok – výstuž, svojimi parametrami určená do strateného debnenia z U-profilov.