O spoločnosti PORFIX

Skupina PORFIX

Tradícia aj inovácia

Príbeh našich pórobetónových tvárnic sa začal odvíjať pred viac ako 60 rokmi. Od tej doby si držíme pevné miesto na trhu a stoja za nami státisíce spokojných zákazníkov v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku i Maďarsku. Moderný materiál PORFIX umožňuje stavať objekty spĺňajúce všetky požiadavky na kvalitatívne štandardy aj ekologické normy.

Spoločnosť PORFIX CZ a.s. nadväzuje na tradíciu spoločnosti PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany. Tá je v histórii zapísaná ako podnik s najdlhšou výrobou pórobetónu na území Slovenska a Českej republiky. Za takmer polstoročie prekročila jej produkcia murovacieho materiálu objem 12 miliónov m3. Na konte má bytové jednotky, občianske, priemyselné a poľnohospodárske stavby v metropolách aj na dedinách.

Video zo závodu Zemianske Kostoľany

Novodobé dejiny PORFIX datuje od marca 2006. Slovenská spoločnosť získala polovičný podiel v PÓROBETÓN Trutnov, a.s. Akvizícii predchádzala partnerská dohoda s vtedajším jediným vlastníkom trutnovskej pórobetonky – akciovou spoločnosťou Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., Kunčice nad Labem. V roku 2008 sa stal PORFIX  - pórobetón, a.s., jediným akcionárom, zápis do obchodného registra bol vykonaný 22. decembra 2008. Tradičný výrobca stavebného materiálu Pórobetón Trutnov, a.s., zmenil 16. februára 2009 oficiálne meno spoločnosti na PORFIX CZ a.s.

Výrobky spoločnosti PORFIX CZ a.s. charakterizujú mimoriadne tepelno-izolačné vlastnosti, nízka objemová hmotnosť, vynikajúce fyzikálno-mechanické parametre, požiarna odolnosť, ľahká opracovateľnosť, vysoká úžitková hodnota, funkčnosť a nízka obstarávacia cena. Vďaka týmto vlastnostiam sa uplatňujú pre výstavbu rodinných domov, chát a malých hospodárskych budov. Pojmy ako pórobetón alebo pórobetónová tvárnice sa dostali do povedomia už trom generáciám odbornej i laickej verejnosti.

Po zmenách v roku 2006 sme pristúpili k inovácii a diverzifikácii výrobného programu a ešte viac sa prispôsobili trendu komplexného prístupu k realizácii stavieb. Materiál ECRIT nahradili presné tvárnice.

PORFIX CZ a.s. dnes vyrába komplexný stavebný systém, ktorý tvorí tvárnice (hladké, s perodrážkou a kapsou), priečkovky, preklady, U-profily, stropné nosníky a stropné vložky. Dopĺňa ho murovacia malta PORFIX. Stavby z PORFIXu spĺňajú najprísnejšie európske kritériá na statiku a teplotechniku.

Našim klientom navyše poskytujeme rad služieb - bezplatné poradenstvo, výpočet spotreby materiálu podľa projektu a spracovanie kladačského výkresu stropného systému, zakladanie stavieb aj zapožičanie pásovej píly.