Ak sú len navlhnuté - nie. Mrazuvzdornosť pórobetónu je všeobecne veľmi dobrá, čo je spôsobené tým, že ľad sa môže rozpínať v póroch pórobetónu. K deštrukcii tvárnic teda nedochádza - jemne vlhké murivo prečká mráz bez ťažkostí.

Pokiaľ ale budú tvárnice úplne nasýtené vodou a zamrznú (opakovane zmrznutie - rozmrznutie), dochádza k postupnej deštrukcii materiálu. Preto exponované miesta (koruna muriva alebo spodný rad tvárnic) je potrebné pred zimou ošetriť tak, aby nedochádzalo k opakovanému zatekaniu a zamŕzaniu. Najlepšie je stavbu zastrešiť - montovanú strešnú konštrukciu je možné realizovať aj pri nižších teplotách, alebo aspoň zaistiť murivo zakrytím (obaly z paliet zaistené proti vetru) prípadne odvedením zrážkových vôd (zhotovenie ryhy, prierazu a pod.).