Nemali by, ak sú len mierne navlhnuté. Mrazuvzdornosť pórobetónu je všeobecne veľmi dobrá, čo je spôsobené tým, že ľad sa môže rozpínať v póroch v hmote. K deštrukcii tvárnic teda nedochádza. Jemne vlhké murivo prečká mráz bez ťažkostí.

Pokiaľ ale budú tvárnice úplne nasýtené vodou, mohol by problém nastať. Ak je spodný rad tvárnic mokrý v dôsledku nerovností základovej dosky a tým spôsobeného stekania vody k tvárniciam, je nutné tento detail pred zimou ošetriť tak, aby tvárnice neboli vystavené opakovanému topeniu a mrznutiu snehu. Klasickú strešnú konštrukciu môžete budovať v podstate bez ohľadu na vonkajšie teploty, takže ak je to možné, najlepšie by bolo stavbu zastrešiť.

V prípade, že strechu nestihnete, zaistite, aby prvý rad muriva nemohol navlhnúť. Napríklad natavením hydroizolačných pásov na murivo a spojením s presahom hydroizolácie zospodu muriva. Z vrchnej strany muriva stačí zakrytie fóliou (obaly z paliet) a ich zaťaženie proti vetru.