O spoločnosti PORFIX

História spoločnosti

PÓROBETÓN - MODERNÝ MATERIÁL S BOHATOU TRADÍCIOU

V závode v Zemianskych Kostoľanoch bol pred viac ako 60-timi rokmi v Československu prvýkrát vyrobený pórobetón. Od tých čias popularita tohto stavebného materiálu u odbornej i laickej verejnosti stúpa.

Obľúbeným sa stal vďaka svojim mimoriadnym vlastnostiam, ktoré umožňujú stavať rýchlo a jednoducho a bývať moderne, zdravo a pohodlne.

Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. čerpá z bohatej tradície výroby pórobetónu v Zemianskych Kostoľanoch a investuje do modernizácie výroby i služieb.

Kľúčové historické míľniky

1958
 • 4. máj 1958

  4. máj 1958

  Začiatok výstavby závodu v Zemianskych Kostoľanoch. Celkový náklad na projekt bol 111 mil. Kčs s plánovanou ročnou kapacitou 180 tis. m kubických. Závod bol súčasťou štátneho podniku ľahko stavebné hmoty Bratislava.
 • 7. október 1959

  Spustenie skúšobnej prevádzky
 • 1959 - 1963

  Rozširovanie výroby: izolačné dosky, prvé veľkorozmerové prvky pre obvodový plášť, stropné vložky, priečkovky, panely a strešné nosné dosky
 • 1965

  Prekročenie projektovanej kapacity, ročná produkcia nad 185 tis. m kubických
 • 1967

  Zvyšovanie kapacity
 • 1969

  Základný kameň nového závodu ZK2 podľa holandskej licencie Calsiloxákladný kameň nového závodu ZK2 podľa holandskej licencie Calsilox
 • 1970-1972

  Zmena liatie hmoty z výšky 30 cm na 50 cm
 • 1974

  1974

  Začiatok výroby v novom závode ZK2 - technológia Calsilox
 • 1976

  Výroba veľkorozmerných armovaných prvkov
 • 1977 - 1980

  Postupné zavedenie výroby spínaných celostenových panelov na 3 výrobných linkách
 • 1982 - 1983

  Výroba celostenových panelov v objeme 52 tis. m kubických
 • 1984

  Historicky najvyšší objem výroby v závodoch ZK1 a ZK2 v objemu560 tis. m kubických
 • 1990

  Odčlenenie od štátneho podniku Ľahké stavebné hmoty, Bratislava
 • 1992

  Vznik akciovej spoločnosti Pórobetón
 • 1994

  Vznik YPOR, s.r.o. v závode ZK2 s väčšinovým zahraničným vlastníkom
 • 1996

  Ukončenie výroby vystužených pórobetónových prvkov
 • 1997

  Odčlenenie spoločností Pórobetón, as a YPOR, s.r.o., certifikácia tvárnic PORFIX P3 / 580
 • 2000

  Vznik akciovej spoločnosti PORFIX - pórobetón transformáciou z akciovej spoločnosti pórobetónu
 • 2000 - 2004

  Zavedenie počítačového riadenia výrobných procesov, progresívnych metód krájania a expedície výrobkov
 • 2005

  Zameranie výroby výhradne na presné tvárnice PORFIX, dosiahnutie ročnej výrobnej kapacity - 420 tis. metrov kubických
 • 2006

  Zisk 50% podielu v českej spoločnosti Pórobetón Trutnov, a.s.
 • 2009

  Ukončenie vývoja prémiového produktu PORFIX Plus a jeho uvedenie na trh
 • 2010

  Rozsiahla investícia do modernizácie výrobnej technológie v závode v Zemianskych Kostoľanoch; zmena názvu spoločnosti Pórobetón Trutnov, a.s. na PORFIX CZ a.s., ukončenie vývoja a uvedenia na trh tvárnic s pevnosťou 4 MPa (P4-580)
 • 2012

  Zmena pevnostne-objemovej triedy základného sortimentu tvárnic a priečkoviek z P3-520 na P2-480
 • 2013

  Novinka v komplexnom stavebnom systéme - MAXI Priečkovky
 • 2014

  Nové NP - nosné preklady s optimalizovanými hodnotami zaťaženia
 • 2015

  Modernizácia výrobnej linky a úprava výrobnej technológie spojená s prechodom na pieskovú výrobu, zahájenie výroby produktov P2-440 a P2-500 na báze kremičitého piesku
 • 2016

  Akvizícia ostravskej spoločnosti PÓROBETÓN Ostrava a.s. spojená so zmenou mena na PORFIX Ostrava a.s., zahájenie výroby pieskových produktov P2-400 PORFIX PREMIUM a P4-600
 • 2017

  Rozsiahla investícia do modernizácie výrobnej technológie spojená s prechodom na pieskovú výrobu v závode v Ostrave
 • 2018

  Fúzie zlúčením spoločnosti PORFIX CZ a.s. ako nástupníckej spoločnosti a spoločnosti PORFIX Ostrava a.s. a PORFIX SPV a.s. ako zanikajúcich spoločností
2023