O spoločnosti PORFIX

História spoločnosti

PÓROBETÓN - MODERNÝ MATERIÁL S BOHATOU TRADÍCIOU

V závode v Zemianskych Kostoľanoch bol pred viac ako 60-timi rokmi v Československu prvýkrát vyrobený pórobetón. Od tých čias popularita tohto stavebného materiálu u odbornej i laickej verejnosti stúpa.

Obľúbeným sa stal vďaka svojim mimoriadnym vlastnostiam, ktoré umožňujú stavať rýchlo a jednoducho a bývať moderne, zdravo a pohodlne.

Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. čerpá z bohatej tradície výroby pórobetónu v Zemianskych Kostoľanoch a investuje do modernizácie výroby i služieb.

Kľúčové historické míľniky

1958
 • 4. máj 1958

  4. máj 1958

  Začiatok výstavby závodu v Zemianskych Kostoľanoch. Celkový náklad na projekt bol 111 mil. Kčs s plánovanou ročnou kapacitou 180 tis. m kubických. Závod bol súčasťou štátneho podniku Ľahké stavebné hmoty Bratislava.
 • 7. november 1959

  Spustenie skúšobnej prevádzky
 • 1963

  Rozširovanie výroby: izolačné dosky, prvé veľkorozmerové prvky pre obvodový plášť, stropné vložky, priečkovky, panely a strešné nosné dosky.
 • 1965

  Prekročenie projektovanej kapacity, ročná produkcia nad 185 tis. m kubických
 • 1967

  Zvyšovanie kapacity
 • 1969

  Základný kameň nového závodu ZK2 podľa holandskej licencie
 • 1970-1971

  Zmena liatia hmoty z výšky 30 cm na 50 cm
 • 1974

  1974

  Zahájenie výroby v závode ZK2.
 • 1976

  Výroba veľkorozmerných armovaných prvkov
 • 1977 - 1980

  Postupné zavedenie výroby spínaných celostenových panelov na 3 výrobných linkách
 • 1982 - 1983

  Výroba celostenových panelov v objeme 52 tis. m kubických
 • 1984

  Historicky najvyšší objem výroby v závodoch ZK1 a ZK2 v objemu 560 tis. m kubických
 • 1990

  Odčlenenie od štátneho podniku Ľahké stavebné hmoty, Bratislava
 • 1992

  Vznik akciovej spoločnosti PÓROBETÓN a.s.
 • 1994

  Vznik YPOR, s.r.o. v závode ZK2 s väčšinovým zahraničným vlastníkom a 49 %-tným podielom PÓROBETÓNu
 • 1996

  Ukončenie výroby vystužených pórobetónových prvkov. Začiatok výroby vibrolisovaných výrobkov a betónovej strešnej krytiny.
 • 1997

  Odpredaj podielu spoločnosti YPOR, s.r.o., certifikácia výrobku PORFIX P3/580
 • 2000

  Zmena názvu spoločnosti na PORFIX - pórobetón, a.s.
 • 2000 - 2004

  Zavedenie počítačového riadenia výrobných procesov, progresívnych metód krájania a expedície výrobkov
 • 2005

  Zameranie výroby výhradne na presné tvárnice PORFIX, dosiahnutie ročnej výrobnej kapacity - 420 tis. metrov kubických
 • 2006

  Nadobudnutie 50 % podielu v českej spoločnosti Pórobetón Trutnov, a.s.
 • 2008

  Získanie ďalších 50 % podielu v českej spoločnosti Pórobetón Trutnov, a.s., čím sa stal PORFIX - pórobetón, a.s. 100 %-ným vlastníkom tejto spoločnosti.
 • 2009

  Ukončenie vývoja prémiového produktu PORFIX Plus a jeho uvedenie na trh
 • 2010

  Rozsiahla investícia do modernizácie výrobnej technológie v závode v Zemianskych Kostoľanoch; zmena názvu spoločnosti Pórobetón Trutnov, a.s. na PORFIX CZ a.s., ukončenie vývoja a uvedenia na trh tvárnic s pevnosťou 4 MPa (P4-580) Vznik Nadácie PORFIX
 • 2012

  Zmena pevnostne-objemovej triedy základného sortimentu tvárnic a priečkoviek z P3-520 na P2-480
 • 2013

  Novinka v komplexnom stavebnom systéme - MAXI Priečkovky
 • 2014

  Nové NP - nosné preklady s optimalizovanými hodnotami zaťaženia. Dcérska spoločnosť PORFIX Sand s.r.o. začala zabezpečovať vstupnú surovinu kamenivo.
 • 2015

  Modernizácia výrobnej linky a úprava výrobnej technológie spojená s prechodom na pieskovú výrobu, zahájenie výroby produktov P2-440 a P2-500 na báze kremičitého piesku
 • 2016

  Akvizícia ostravskej spoločnosti PÓROBETÓN Ostrava a.s. spojená so zmenou mena na PORFIX Ostrava a.s., zahájenie výroby pieskových produktov P2-400 PORFIX PREMIUM a P4-600
 • 2017

  Rozsiahla investícia do modernizácie výrobnej technológie spojená s prechodom na pieskovú výrobu v závode v Ostrave
 • 2018

  Fúzia zlúčením spoločnosti PORFIX CZ a.s. ako nástupníckej spoločnosti a spoločností PORFIX Ostrava a.s. a PORFIX SPV a.s. ako zanikajúcich spoločností.
 • 2020

  2020

  V závere roka bola podpísaná zmluva na výstavbu plynovej kotolne v Zemianskych Kostoľanoch za účelom výroby vlastnej pary.
 • 2021 - 2022

  2021 - 2022

  Inštalácia fotovoltaických elektrární v závodoch Zemianske Kostoľany a Ostrava
2024