9. 2. 2022

PORFIX NABERÁ ĽUDÍ, V ROKU 2023 SPUSTÍ VÝROBU NOVÝCH TVÁRNIC

PORFIX NABERÁ ĽUDÍ, V ROKU 2023 SPUSTÍ VÝROBU NOVÝCH TVÁRNIC

Skupina PORFIX, ktorá vo svojich závodoch v Českej a Slovenskej republike vyrába komplexný stavebný systém z pórobetónu, rastie. Pôvodne slovenský výrobca so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch vstúpil na český trh v roku 2006, keď kúpil výrobný závod v Trutnove. O 10 rokov neskôr realizoval akvizíciu výrobného závodu v Ostrave. Aktuálne obsluhuje český aj slovenský trh a tržby skupiny dosahujú takmer 75 mil. EUR ročne. V roku 2023 plánuje spustiť novú výrobnú linku. Portfólio produktov tak doplní o vápennopieskové tvárnice. Pre stavebníkov sú zaujímavé predovšetkým zvukovo-izolačnými vlastnosťami.

Výrobná linka na vápennopieskové tvárnice bude uvedená do prevádzky v závode Ostrava. Investícia do novej výroby dosiahne 10 mil. EUR a výroba a predaj tvárnic budú spustené budúci rok.

„K rozšíreniu ponuky nás vedie snaha o doplnenie komplexného stavebného systému a uspokojenie rastúceho dopytu po týchto výrobkoch, ako aj po pórobetóne ako takom. K rozšíreniu ponuky nás vedie predovšetkým vysoký záujem o stavebný materiál vo všetkých krajinách strednej Európy. Za posledný kvartál minulého roka sme navýšili výrobné kapacity o 10 percent, a pokiaľ by som mal porovnať rok 2021 a 2020, potom výnosy skupiny vzrástli o takmer 15 percent. Zdôrazníme tak komplexnosť produktového portfólia PORFIX ,“ hovorí predseda predstavenstva Martin Kováč.

S navyšovaním výrobných kapacít tiež súvisí dopyt po zamestnancoch. Ostravský závod PORFIX momentálne zamestnáva 120 ľudí a len tento rok potrebuje prijať ďalších 10. Pre celú skupinu pracuje v obidvoch krajinách a troch závodoch (Ostrava, Trutnov, Zemianske Kostoľany) celkom 500 osôb.

Vápennopieskové tvárnice vynikajú predovšetkým schopnosťou akumulovať teplo a zvukovo izolovať interiéry budov. Sú ťažšie a pevnejšie ako pórobetón, preto sa využívajú najmä na stavby viacpodlažných alebo nebytových objektov. „Sú skvelou voľbou v prípade nízkoenergetických domov. Vďaka veľkej objemovej hmotnosti zaistia vo vnútri príjemnú klímu – v zime neprepustia teplo von, v lete neprepustia teplo dnu. Výrazne znižujú náklady na vykurovanie a skracujú vykurovaciu sezónu“ vysvetľuje M. Kováč.

PORFIX a.s. vyrába komplexný stavebný systém tvárnic, priečkoviek, prekladov, U-profilov, stropných nosníkov a stropných vložiek. Dopĺňa ho murovacia malta PORFIX. Stavby z PORFIXu spĺňajú najprísnejšie európske kritériá na statiku a teplotechniku. Spoločnosť nadväzuje na tradíciu založenú v roku 1958 stavbou závodu v Zemianskych Kostoľanoch. Počas pol storočia prekročila jej produkcia murovacieho materiálu objem 12 miliónov m3.

Výrobky charakterizujú mimoriadne tepelno-izolačné vlastnosti, nízka objemová hmotnosť, vynikajúce fyzikálno-mechanické parametre, požiarna odolnosť, ľahká opracovateľnosť, vysoká úžitková hodnota, funkčnosť a nízka obstarávacia cena. Vďaka týmto vlastnostiam sa uplatňujú pri výstavbe rodinných domov, chát aj hospodárskych budov.