21. 2. 2024

PORFIX - PREVÁDZKA NEPRERUŠENÁ

PORFIX - PREVÁDZKA NEPRERUŠENÁ

Vážení zákazníci, obchodní partneri a verejnosť

 

Spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s. so sídlom 4. apríla 384/79,  Zemianske Kostoľany, sa rozhodla vydať toto oficiálne vyhlásenie v nadväznosti na vyššiu mieru dezinformácií k odstaveniu, resp. ku skončeniu výroby v našej spoločnosti.

Spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s. nie je spoločnosťou, ktorá rozhodla o dočasnom odstavení výroby vo svojom výrobnom závode v Zemianskych Kostoľanoch.

Chceme všetkých informovať a uistiť, že napriek aktuálnej náročnej situácii na trhu so stavebným materiálom, spoločnosť PORFIX -pórobetón, a.s. ostáva naďalej pevne zaviazaná k bežnému chodu a pokračovaniu vo svojich zámeroch, plánoch a cieľoch.

Všetky tri výrobné závody spoločnosti a tiež Kameňolom v Krnči pracujú v štandardných režimoch bez obmedzení, výroba prebieha v nepretržitej prevádzke a rovnako udržiavame aj systém dodávok vstupných surovín, ktoré smerujú do spoločnosti.

Skupina PORFIX je pripravená navzdory súčasným podmienkam zostať spoľahlivým partnerom,  čeliť výzvam, pokračovať vo výrobnom procese, udržiavať štandardy kvality a poskytovať naším zákazníkom výrobky, služby a v neposlednom rade aj technickú podporu, na ktoré sú od nás zvyknutí.

Ďakujeme všetkým za lojalitu a dôveru v našu spoločnosť.