1. 7. 2021

Sever pomáha Juhu

Sever pomáha Juhu

Nadačný fond PORFIX poskytne obciam kriticky postihnutým júnovým tornádom finančný dar a v spolupráci so svojimi výrobnými závodmi im poskytne aj potrebný stavebný materiál. To všetko v celkovej hodnote 1,5 milióna Kč.

V koordinácii so starostami dotknutých obcí bude PORFIX poskytovať aj dopravu a požadovaný sortiment murovacieho materiálu, ktorý bude prepravený do obcí a používaný podľa ich potrieb. V súčasnosti je na trhu nedostatok materiálu, preto ho spoločnosť zarezervuje vo svojich skladoch pre postihnuté regióny. S obyvateľmi južnej Moravy veľmi súcitia všetci kolegovia zo slovenského a českého PORFIXu a prajú im veľa síl, aby sa s touto nepredstaviteľnou katastrofou vysporiadali.

Tlačová správa k stiahnutiu tu: