22. 4. 2022

UPOZORNENIE - BENDI COMPANY S.R.O.

UPOZORNENIE - BENDI COMPANY S.R.O.

Vzhľadom na informácie, ktoré sa k nám dostali od našich spolupracovníkov a zákazníkov, a v snahe predísť možným omylom a nejasnostiam, si spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s. dovoľuje upozorniť verejnosť na to, že spoločnosť Bendi Company s.r.o. so sídlom Slepá ulica 664/1, Turňa nad Bodvou 044 02, IČO: 50 249 517, za ktorú koná jej konateľ pán Miroslav Bednarčík, nie je obchodným ani zmluvným partnerom spoločnosti PORFIX – pórobetón, a.s. a naša spoločnosť s touto spoločnosťou nijako nespolupracuje.