3. 11. 2022

UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV

UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV

Vážený obchodný partner,

na základe informácií o narastajúcom podvodnom konaní neznámych páchateľov v súvislosti s napadnutím emailových schránok a falšovaním účtovných dokladov zasielaných elektronicky, považujeme za potrebné pripomenúť Vám naše emailové a bankové spojenia.

Účtovné doklady – predfaktúry, faktúry a dodacie listy posielame iba z týchto emailových adries:

fakturacia@porfix.sk, prípadne: fakturacia1@porfix.sk, fakturacia2@porfix.sk, fakturacia3@porfix.sk, fakturacia4@porfix.sk.

Nami zasielané účtovné doklady obsahujú elektronický podpis, ktorý zaručuje originalitu dokumentu a jeho nezmeniteľnosť.

V platobnom styku s Vami využívame primárne naše číslo bankového účtu, ktoré je uvedené v obojstranne uzatvorenej kúpnej zmluvy.

Pre Vašu informovať Vám oznamujeme, že v platobnom styku využívame nasledovné bankové účty:

VÚB Banka: IBAN SK2802000000000008204382

ČSOB Banka: IBAN SK4275000000000711029563

TATRA banka: IBAN SK8011000000002623541865

Platnosť našich bankových účtov si môžete overiť aj na internetovej stránke Finančnej správy SR v časti „Informačné zoznamy -  Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie“.

V prípade, že Vám príde email s účtovným dokladom, ktorý nie je v súlade s našimi bankovými údajmi, neobsahuje elektronický podpis alebo je doručený z inej emailovej adresy, neváhajte telefonicky kontaktovať svojho obchodného zástupcu alebo oddelenie fakturácie na čísle 046 5193 425.