10. 8. 2023

UPOZORNENIE – WWW.NAJLACNEJSIEMURIVO.SK

UPOZORNENIE – WWW.NAJLACNEJSIEMURIVO.SK

Vzhľadom na informácie, ktoré sa k nám dostali od našich spolupracovníkov a zákazníkov, a v snahe predísť možným omylom a nejasnostiam, si spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s. dovoľuje upozorniť verejnosť na to, že spoločnosť AurumStav s. r. o. so sídlom Záhradnícka 46/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 98, IČO: 53 661 516, za ktorú koná jej konateľ pán Mateo Balić,  a s touto spoločnosťou je spojená webová stránka www.najlacnejsiemurivo.sk, nie je obchodným ani zmluvným partnerom spoločnosti PORFIX – pórobetón, a.s. a naša spoločnosť s touto spoločnosťou nijako nespolupracuje.