15. 3. 2023

ZMENY VO VÝROBE NENOSNÝCH PREKLADOV A U-PROFILOV

ZMENY VO VÝROBE NENOSNÝCH PREKLADOV A U-PROFILOV

Vážení zákazníci, radi by sme Vás informovali o zmene vo výrobe a technológii nenosných prekladov a U-profilov. Podrobné informácie nájdete v ozname o zmene výroby doplnkov a v technickom liste.

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na oddelenie technického poradenstva.