Kontakt

Centrála v Slovenskej republike

Sídlo spoločnosti

PORFIX - pórobetón, a.s.
ul. 4. apríla 384/79
972 43 Zemianske Kostoľany

Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaná: v obchodnom registri okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka číslo 331/R
a v Živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza, číslo živnostenského registra: 307 – 8204
IČO: 31 562 175
DIČ: 2020470023
IČ pre DPH: SK2020470023


Sekretariát spoločnosti

tel: +421 46 51 93 101
fax: +421 46 51 93 110
e-mail: sekretariat@porfix.sk

Sekretariát obchodného riaditeľa

tel: +421 46 51 93 332
fax: +421 46 51 93 510
e-mail: sekretariatou@porfix.sk

Objednávky a faktúry

tel: +421 46 51 93 425, 421
fax: +421 46 51 93 420
e-mail: fakturacia@porfix.sk

Nakládka a preprava

tel: +421 46 51 93 601, 602
fax: +421 46 51 93 600
e-mail: spedicia@porfix.sk

Technické poradenstvo

tel: +421 46 51 93 331
e-mail: porobeton@porfix.sk

Marketing

Infolinka: 0800 10 13 13
Marketing: +421 46 51 93 330
e-mail: marketing@porfix.sk

Máte otázku?

Volajte +421 800 10 13 13

alebo nám píšte:

Centrála v Českej republike

Sídlo spoločnosti

PORFIX CZ a.s.
Kladská 464
541 03 Trutnov 3

Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaná: u KS Hradec Králové, oddiel B, vložka č. 1027
IČO: 60 108 924
DIČ: 60108924