Informácia o spracúvaní osobných údajov v rámci dotazníka spokojnosti