Zakladacia malta PORFIX

Zakladacia malta PORFIX je špeciálne vyvinutá malta určená pre zakladanie obvodového muriva, nosného muriva a nenosných priečok z pórobetónu.
Zakladacia malta PORFIX
  • aj pre PORFIX AKU

Aké sú jej prednosti? Má zaručenú pevnosť  v tlaku 10MPa a predĺženú dobu spracovateľnosti do 120 min. 

Na čo sa hodí?  Na založenie prvej rady tvárnic, vyrovnanie nerovností betónového podkladu do ideálnej roviny. Nanáša sa ručne murárskym náradím v primeranom množstve na podklad. 

Čo ešte potrebujete vedieť? Zakladacia malta je k dispozícií v 20 kg vreciach. Je zložená zo zmesi cementu, piesku a prísad, ktoré zlepšujú jej spracovateľské a úžitkové vlastnosti. Používa sa v exteriéri aj interiéri. Pri založení stavby dodržujte návod na prípravu malty a pracovný postup. 

Cenník

Produkt/Varianty Orientačná spotreba (kg/bm) Expedičná hmotnosť (kg/pal) Expedičná hmotnosť (kg/vrece) Obsah palety (ks) Cena bez DPH (€/kg) Cena bez DPH (€/ks)
Zakladacia malta PORFIX 10.2 744 20 36 0.31 6.2

Fakturačná jednotka je kg. Na prepravu je používaná europaleta 1200 x 800 mm.

Parametre

Názov parametrov Zakladacia malta PORFIX
Počiatočná pevnosť v šmyku (tabuľková hodnota) (N/mm²) 0.15
Reakcia na oheň Třida A1
Difúzny odpor µ max. 15
Tepelná vodivosť λ10, suchá (tabuľková hodnota P = 50 %) (W/mK) 0.82