Lepidlo PORFIX

Lepidlo PORFIX je určené na tenkovrstvové murovanie stavebných materiálov z pórobetónu.

Aké sú jeho prednosti? Pevnosť v tlaku trieda M5.

Na čo sa hodí? Na murovanie so stavebným systémom PORFIX.

Čo ešte potrebujete vedieť? Lepidlo je k dispozícii v 20kg vreciach. Pri stavaní dodržujte odporúčaný pracovný postup.

Tip

Kde tento produkt použiť? Schéma stavby

Záruka: 12 mesiacov

Zobrazovať ceny s DPH?

Cenník

  Počet vriec na palete Hmotnosť Cena bez DPH
                            ks     kg / vrece kg / paleta € / kg     € / vrece
Lepidlo PORFIX                             72 20 1440 0,30        6,00

Spočítať spotrebu

Základné
parametre

Zdicí malta / lepidlo PORFIX Parametre
Pevnosť v tlaku Trieda M5
Počiatočná pevnosť v šmyku (tabuľková hodnota) 0,30 N/mm²
Reakcia na oheň Trieda A1
Difúzny odpor µ max. 15
Tepelná vodivosť (tabuľková hodnota;P=50%) 0,47 W/mK
Trvanlivosť (zmrazovanie/rozmrazovanie) min. 10 cyklov
Uvoľňovanie nebezpečných látok vyhovuje

kde kúpiť?