P4-600 Tvárnice PORFIX

Tvárnice vyrábame na báze kremičitého piesku v prevedení pero-drážka-kapsa (PDK) alebo hladká (HL). Tvárnice so zvýšenou pevnosťou a s lepšími zvukovo-izolačnými vlastnosťami sa uplatnia najmä pri stavbe viacpodlažných objektov.
Tvárnice PORFIX

Aké sú ich prednosti? Tvárnice PORFIX P4-600 charakterizuje pevnosť 4 MPa.

Na čo sa hodia? Na vymurovanie spodných podlaží budov, na ktoré nadväzujú tvárnice PORFIX do troch až štyroch poschodí. Základné parametre ich predurčujú na murovanie vnútorných nosných stien a deliacich múrov medzi bytovými jednotkami.

Ako dlho sú na trhu? Od roku 2016.

Cenník

Produkt/Varianty Prevedenie Tepelný odpor v suchom stave (m²K/W) Nepriezvučnosť (Rw) Obsah palety (m³) Obsah palety (ks) Spotreba (ks/m³) Spotreba (ks/m²) Cena bez DPH (€/m³) Cena bez DPH (€/m²) Cena bez DPH (€/ks)
500x250x250 PDK 1.67 49 1.5 48 32 8 176.64 44.16 5.52
500x250x300 PDK 2 51 1.5 40 26.67 8 175.47 52.64 6.58
500x250x375 PDK 2.5 51 1.5 32 21.33 8 175.15 65.68 8.21
500x250x250 HL 1.67 49 1.5 48 32 8 176.64 44.16 5.52
500x250x300 HL 2 51 1.5 40 26.67 8 175.47 52.64 6.58
500x250x375 HL 2.5 51 1.5 32 21.33 8 175.15 65.68 8.21

u = 0% - suchý stav
Tvárnice sú balené na palety s rozmermi 1000x1000mm.

Parametre

Názov parametrov P4-600
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk * (N/mm²) 3
Pevnosť v tlaku - priemerná hodnota (N/mm²) 4
Absorpcia vody, odolnosť proti mrazu NPD
Dĺžka (mm) 500
Priepustnosť vodnej pary 5 / 10
Výška (mm) 250
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ - v suchom stave (W/(m.K)) 0.15
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m³) 600
Súdržnosť v šmyku (N/mm²) 0.3
Trieda pórobetónu P4 - 600
Reakcia na oheň A1