P6-650 Tvárnice PORFIX

Tvárnice vyrábame na báze kremičitého piesku v prevedení pero-drážka-kapsa (PDK) alebo hladká (HL). Tvárnice so zvýšenou pevnosťou a s lepšími zvukovo-izolačnými vlastnosťami sa uplatnia najmä pri stavbe viacpodlažných objektov.
Tvárnice PORFIX

Aké sú ich prednosti: Tvárnice sa vyznačujú zvýšenou zaručenou pevnosťou v tlaku - 6 MPa a to pri minimálnom náraste objemovej hmotnosti (v porovnaní s P4 len o 50 kg/m3). 

Na čo sa hodia: Na murovanie stien namáhaných vyšším zaťažením – vnútorné nosné murivo pri viacpodlažných budovách, ale aj výplň do skeletov. Ich správne použitie umožňuje jednoduchú realizáciu viacpodlažných stavieb, ale aj exponovaných detailov. 

Ako dlho sú na trhu? Od roku 2020.

Cenník

Produkt/Varianty Prevedenie Tepelný odpor v suchom stave (m²K/W) Nepriezvučnosť (Rw) Obsah palety (m³) Obsah palety (ks) Spotreba (ks/m³) Spotreba (ks/m²) Cena bez DPH (€/m³) Cena bez DPH (€/m²) Cena bez DPH (€/ks)
500x250x250 HL 1.56 50 1.5 48 32 8 207.36 51.84 6.48
500x250x300 HL 1.88 51 1.5 40 26.67 8 206.13 61.84 7.73
500x250x375 HL 2.34 51 1.5 32 21.33 8 203.73 76.4 9.55
500x250x250 PDK 1.56 50 1.5 48 32 8 207.36 51.84 6.48
500x250x300 PDK 1.88 51 1.5 40 26.67 8 206.13 61.84 7.73
500x250x375 PDK 2.34 51 1.5 32 21.33 8 203.73 76.4 9.55

Tvárnice PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 x 1000 mm.

Parametre

Názov parametrov P6-650
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk * (N/mm²) 3.8
Dĺžka (mm) 500
Absorpcia vody, odolnosť proti mrazu NPD
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m³) 650
Pevnosť v tlaku - priemerná hodnota (N/mm²) 6
Priepustnosť vodnej pary 5/10
Reakcia na oheň A1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ - v suchom stave (W/(m.K)) 0.16
Súdržnosť v šmyku (N/mm²) 0.3
Trieda pórobetónu P6-650
Výška (mm) 250