P2-400 Tvárnice PORFIX Premium

Tvárnice vyrábame na báze kremičitého piesku a iba v prevedení pero-drážka-kapsa (PDK). Vynikajú skvelými tepelno-izolačnými vlastnosťami a umožňujú realizáciu muriva aj bez zateplenia.
Tvárnice PORFIX Premium

Aké sú ich prednosti? Tvárnice majú výborné hodnoty tepelného odporu, zároveň vďaka výborným tepelno-izolačným vlastnostiam spĺňajú podmienky pre stavbu moderných a tvarovo náročných novostavieb. Súčiniteľ tepelnej vodivosti lambda dosahuje výbornú hodnotu 0,085 W/mK.

Na čo sa hodia? Na murovanie obvodových stien a ako výplň do železobetónových skeletov. S PORFIX PREMIUM P2-400 možno postaviť aj dom bez dodatočného zateplenia, tvárnice s hrúbkou 500 mm spĺňajú podmienky aj pre stavbu budov s takmer nulovou spotrebou energie. 

Ako dlho sú na trhu? Od roku 2016.

 

Cenník

Produkt/Varianty Prevedenie Nepriezvučnosť (Rw) Tepelný odpor v suchom stave (m²K/W) Expedičná hmotnosť (kg/ks) Expedičná hmotnosť (kg/pal) Obsah palety (ks) Obsah palety (m³) Spotreba (ks/m³) Spotreba (ks/m²) Cena bez DPH (€/m³) Cena bez DPH (€/m²) Cena bez DPH (€/ks)
500x250x300 PDK 46 3.53 22 875 40 1.5 26.67 8 165.33 49.6 6.2
500x250x375 PDK 49 4.41 27.5 875 32 1.5 21.33 8 171.52 64.32 8.04
500x250x500 PDK 51 5.88 36.7 875 24 1.5 16 8 161.28 80.64 10.08

u = 0% - suchý stav; u = 5% - ustálená vlhkosť
Tvárnice sú balené na palety s rozmermi 1000x1000mm.

Parametre

Názov parametrov P2-400
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk * (N/mm²) 1.5
Pevnosť v tlaku - priemerná hodnota (N/mm²) 2
Absorpcia vody, odolnosť proti mrazu NPD
Dĺžka (mm) 500
Priepustnosť vodnej pary 5 / 10
Výška (mm) 250
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ - v suchom stave (W/(m.K)) 0.085
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m³) 400
Súdržnosť v šmyku (N/mm²) 0.3
Trieda pórobetónu P2 - 400
Reakcia na oheň A1

* údaje zmerané na produktoch spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s.